Tags

, , , , , , , , , , , ,

Persbericht: subsidie voor het verwijderen van asbest dalen (januari 2016): ‘Vanaf 2024 zijn asbest daken verboden. Particulieren, bedrijven en andere organisaties kunnen voor het verwijderen van asbest dalen een subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dan moet het asbest dak wel een oppervlakte hebben van minstens 35 vierkante meter. Particulieren met een asbest dak dat kleiner is dan 35 vierkante meter kunnen dat in strikt omschreven gevallen zelf verwijderen. Wie dat van plan is, moet dit melden bij de gemeente.’

Luchtfoto uit 1968 met Haven Heemstede + industriegebied (o.a. Gasfabriek en watertoren.)
Luchtfoto 1968 met toelichting door Maries van Buuren, in: Veel veranderd aan de haven, HeerlijkHeden nummer 187, pagina 43. Anno 2022 bestaan de nummers 1 (brandstoffenhandel Teeuwen), 3 (monteurswoning), 4 (gashouders), 5 (politiebureau; gebouw uit 1966 thans met kantoorfunctie), 6 (Openbare Werken 7) tehuis  De Olijftak en 8 (benzinestation) niet meer. 
asbest3
Verwijdering vervuilde grond Havendreef op  20 november 2016
asbest1
Verwijdering van door asbest verontreinigde grond in het gebied Havendreef (16 november 2016)
asbest2
Opruiming van door asbest verontreinigde aarde op Havendreef-terrein (16 november 290016)
Advertentie van HBB met zicht op het oude Havendreef. Uit: Ode aan Heemstede, 2015.
Havengebied
Gezicht op Havengebied in 1994 met rechts de Heemsteedse Dreef (NHA)
De Heemsteedse Dreef met rechts de Haven. Het Mobil-benzinestation moest op een gegeven moment verdwijnen. Hoeveel ijsjes (vooral magnums) heb ik daar eind jaren 70-begin 80 niet gehaald voor mijzelf, eigen kinderen plus die van de buren Van Burink uit de Johannes Verhulstlaan.

ASBESTFABRIEK NEFABAS IN HEEMSTEDE EN OOSTERHOUT (1939-1983)

nefabas1
Oprichting NEFABAS, Algemeen Handelsblad 29-2-1940
Entee naar Nefabas aan de Havenstraat in Heemstede (archief Els Heeremans)
Entree naar Nefabas aan de Havenstraat in Heemstede (archief Els Heeremans)

Op 7 januari 2015 stuurde de gebruiker van een bedrijf in de Havenstraat een brief aan het gemeentebestuur van Heemstede met o.a. het volgende bericht: ‘(…) Heeft de gemeenteraad/wethouder(s) kennis van het inventariserend bodemonderzoek welke wij op 12 april 2001 hebben laten uitvoeren? Ook is tot mijn grote spijt afgelopen week de hond van ondergetekende overleden aan asbestkanker, iets wat relatief weinig bij honden voorkomt. Mijn hond was elke dag op deze locatie aanwezig, wij verdenken de oude asbestfabriek. Dit soort vervuiling kan men nooit geheel elimineren.’  Mede omdat hierover nauwelijks  is gepubliceerd reden om de historie van de voormalige asbestfabriek te reconstrueren (1) Na 1900 zijn in talrijke Europese landen en in de Verenigde Staten zelfstandige bedrijven opgericht met de merknaam Eternit en werkend volgens het patent van de Tsjechische uitvinder Ludwig Hatschek (1856-1914). In Nederland is in 1912 de ‘Eerste Nederlandsche Fabriek van Asbest-Cementplaten in Amsterdam opgericht met de merknaam ‘Martinit’. Tot bloei kwam de N.V.Noord-Hollandsche Asbestfabriek  vh. J.de Boer & Co in Amsterdam. Directeur J.M.de Bruijn woonde destijds in de Johannes Vermeerstraat 12 te Heemstede. In Haarlem zijn vanaf 1879 tot 1971 in de fabriek van caoutchouc (rubber)artikelen van de Gebr.Merens aan het Zuider Buiten Spaarne 56 allerlei soorten technische caoutchouc-asbest en ebonietartikelen vervaardigd. (1) In Eindrapport 0648 Asbest Signaleringsonderzoek Noord-Holland 9-4-08 versie 1.2. (door ReGister/Sycera uitgevoerd) is in de tabel 1 Asbestverwerkende bedrijven Asbest in Kaart de locatie C0397000103 NEFABAS Heemstede (actief van 1940-1952) ten onrechte niet opgenomen, wèl achteraf als erratum.

Oprichting van asbestplatenfabriek in 1939 door C.C.Haalebos

Vermelding van Nefabas in: Bloemendaalsch Weekblad, december 1939
Vermelding van Nefabas in: Bloemendaalsch Weekblad, december 1939

Weinig bekend meer is het feit dat in 1939 in Heemstede een asbestfabriek is gesticht aan de Havenstraat te Heemstede, in 1952 verhuisd naar een bedrijventerrein in het Brabantse Oosterhout. Initiatiefnemer van de N.V.Nederlandse Fabriek van Asbestproducten ‘Asbestos’ [van het Griekse begrip dat ’onbrandbaar’ betekent], afgekort tot NEFABAS, was de heer C.C.Haalebos. Van hem is bekend dat hij in 1901 is geboren. Zijn ouders werkten in Ned.Oost-Indië waar de jonge Claes in 1922 zijn loopbaan begon bij een rubberonderneming.

Bericht uit: De Indische Courant van 27 december 1929
Bericht uit: De Indische Courant van 27 december 1929

In 1932 is hij gerepatrieerd naar Nederland en vestigde zich tijdelijk met een ander op het adres Rijnegomstraat 62 in Aerdenhout en een jaar later verhuisde hij naar de Crayenestersingel 11 in Heemstede om begin 1940 nogmaals te verhuizen, toen naar het adres Beethovenlaan 23. Geïnspireerd door een nieuwe asbestfabriek in het Overijsselse Goor reisde Claes Haalebos naar Oostenrijk en Tsjecho-Slowakije (Vöklabruck) om een in patent vervaardigde machine van uitvinder en grondlegger van de Eternit-asbestfabrieken Ludwig Hatschek (1856-1914) aan te schaffen. Het Eternit-bedrijf door voornoemde Ludwig opgericht  was intussen in handen van zoon Hans Hatschek. De gekochte machine was geschikt voor de vervaardiging van asbestisolatieplaten, met de intentie in een later stadium uit te breiden naar asbestpapier, -karton en-vilt. Gebruik werd gemaakt van het mineraal chrysotiel, ofwel witte asbest. Van alle asbest-typen komt chrysotiel – niet te verwarren met de edelsteen chrysoliet –  verreweg het meest voor, geschat wordt 84% van de wereldproductie, tegenover 12% van het gevaarlijker crocidoliet ofwel blauwe asbest en nog minder amoniet = bruine asbest. Asbest is in ons land tot begin jaren 80 van de vorige eeuw veelvuldig gebruikt in huizen, gebouwen, boerderijschuren, fabrieksschoorstenen, schepen, liften, rioolbuizen, autos (remblokken), in de wegenbouw, als dak- en vloerbedekking etc. Het gold als een goedkoop, goed isolerend, slijtvast en brandwerend product. Er wordt tegenwoordig een onderscheid gemaakt tussen hechtgebonden asbest, waarbij de asbestvezels zijn gevoegd met een andere stof, veelal cement of lijm en losgebonden ofwel niet-hechtgebonden asbest, waarbij de vezels gemakkelijk vrij kunnen komen, omdat deze niet in een andere materiaal zijn vastgezet, o.a. toegepast in isolatieplaten. Als Nederlands fabricaat een primeur werden de asbestisolatieplaten vanuit Heemstede geleverd aan groothandelaren – zoals de Eerste Utrechtsche Asbestcementhandel Joh. Michon e.a. – voor elke isolatie van 0,5 tot 11mm dik en 1×1 en 2×1 meter oppervlak te gebruiken als basismateriaal voor pakkingen en brandwerende afdekkingen. Als grondstoffen zijn aangewend: asbestvezel/chrysotiel, kaolin of porseleinaarde als vulstof en aardappelmeel als bindmiddel. Gezamenlijk in een mengmolen tot een brij vermalen en vervolgens tot platen geperst, waarna afgesneden en opgehangen om te drogen, en al na één etmaal verhandelbaar. Gestart werd met 6 werknemers in de uit 1924 daterende timmerfabriek/houthandel van I.C.Collet.

Bericht van opening Collet houthandel/timmerfabriek. Haarlem's Dagblad, 1 mei 1924.
Bericht van vestiging I.C.Collet houthandel/timmerfabriek. Haarlem’s Dagblad, 1 mei 1924.
Advertentie van houthandel-timmerfabriek I.C.Collet aan de Havenstraat (65) in Heemstede. Adv. uit de Eerste Heemsteedsche Courant van 1 augustus 1930.
Advertentie van houthandel-timmerfabriek I.C.Collet aan de Havenstraat (65) in Heemstede. Adv. uit de Eerste Heemsteedsche Courant van 1 augustus 1930.
Gezicht op woningbouw en industrierrein Haven/Kanaalweg op een foto uit 1930. Op de hoek Teeuwen's kolenhandel, links daarvan woningblok Havenstraat 53-63, daarachter I.C.Collet houthandel/timmerfabriek, na 1939 Nefabas asbestfabriek
Gezicht op woningbouw en industrieterrein Haven/Kanaalweg op een foto uit 1930. Op de hoek Teeuwen’s kolenhandel, links daarvan woningblok Havenstraat 53-63, daarachter I.C.Collet houthandel/timmerfabriek, na 1939 Nefabas asbestfabriek
 Zicht op de gasfariek en links de watertoren en rechts de nieuwe O.L.V.Hemelvaartkerk in Heemstede (NHA)
Zicht op de gasfariek en links de watertoren en rechts de nieuwe O.L.V.Hemelvaartkerk in Heemstede (NHA)
Gezicht op de haven van Heemstede. Tekening door Arno Hendrik Dijkstra (1899-1996) (NHA)
Gezicht op de haven van Heemstede. Tekening door Arno Hendrik Dijkstra (1899-1996) (NHA)

In een op basis van de Heemsteedse architect J.B.Wesselingh aangepaste fabriekshal met droog- en opslagruimte werd gewerkt op het adres Havenstraat 65. Dat is achter het huizenblok 53-63 (gebouwd in 1927), ten noorden van de Zandvaart, en oostelijk gelegen was de destijds grote kolen- en oliehandel van Teeuwen (later kantorencomplex Touchdown Center, tgegenwoordig bouwplan Havendreef). In dit gebied zwaren enkele garagebedrijven gevestigd zoals Tommy’s Garage (85), autobedrijf Havenstraat (71) en Mazda Autobedrijf Schalken (81/83).

Advertentie van asbestplaten Nefabas Heemstede, uit de Standaard, 1944
Advertentie van asbestplaten Nefabas Heemstede, uit de Standaard, 23 juni 1944.

Een schok was het overlijden van de energieke oprichter en directeur Claes Cornelis Haalebos (39) die op 12 juli 1940 omkwam bij een noodlottig auto-ongeval. Met zijn chauffeur, J.Bethlehem (25) uit Heemstede, oorspronkelijk afkomstig uit Assen, had de verdrinkingsdood plaats in Oegstgeest. Claes Haalebos was gehuwd met E.W.Völlmar, overleed kinderloos, en is begraven op de Algemene Begraafplaats.

Overlijden C.C.Haalebos en J.Bethlehem in Oegstgeest. Uit: Leidsch Dagblad, 12 juli 1940
Overlijden van C.C.Haalebos en J.Bethlehem als gevolg van een auto-ongeval in Oegstgeest. Uit: Leidsch Dagblad, 12 juli 1945

H.W. de Haan nieuwe directeur (1940), opgevolgd door J.P.Dekker (1945)

Vermelding van H.W.de Haan als directeur van Nefabas, 1941
Vermelding van H.W.de Haan als directeur van Nefabas, 1941

Als nieuwe directeur is toen H.W.de Haan uit de Lorentzlaan benoemd. Voor zover bekend vond in oktober 1941 voorlopig de laatste aandeelhoudersvergadering van Nefabas plaats. Vanwege de oorlogsomstandigheden, de problemen met het invoeren van grondstoffen uit het buitenland, zoals chrysotiel en kaolin, evenals vermindering van reguliere bouwactiviteiten, zal de productie tot de bevrijding van ons land beperkt zijn gebleven. Op 23 juni 1945 kwam bij een botsing met een vrachtwagen van een auto der Binnenlandse Strijdkrachten uit Heemstede 1e reserve luitenant H.W.de Haan op de weg tussen Ede en Arnhem om het leven.

Overlijden na een auto-ongeluk van de heer H.W.de Haan. Uit: Haaelem's Dagblad van 25-6-1945.
Overlijden na een auto-ongeluk van de heer H.W.de Haan. Uit: Haaerlem’s Dagblad van 25-6-1945.
nefabas2
Overlijdensbericht van commissaris van Nefabas: mr.G.A.J.M.Mutsaerts (Algemeen Handelsblad 18-1-1947)

Na een oproep in weekblad ‘de Heemsteder’ is mij door een kleindochter op 29 januari 2015 bericht dat haar grootvader G.Tillemans als bedrijfsleider werkzaam was bij Nefabas en in 1952 met het gezin naar Oosterhout meeverhuisde. Als mondelinge overlevering van G.Tillemans is vermeld dat die tijdens de oorlogsjaren bij een dreigende inval van de Duitsers belastende papieren van het bureau van directeur De Haan heeft gegrist en weggespoeld in het toilet. Verder is mij medegedeeld dat tijdens de bezettingstijd Duitsers hun paarden op het terrein van de fabriek hebben gestald tussen de haven en de Zandvaart (1). Als directeur is na het plotse overlijden van H.W. de Haan de energieke procuratiehouder Jan Piet Dekker aangesteld ( 30 april 1971 op 70-jarige leeftijd als medecommissaris van Nefabas overleden). In 1946 zijn bezinkingsreservoirs van een betonconstructie op het Heemsteedse fabrieksterrein aangebracht voor de opslag van asbestproducten (1).

In 1942 verscheen een proefschrift ‘Stof en stoflongen’ waarin in Nederland voor het eerst wordt gewezen op het kankerrisico van asbest. In de masterscriptie ‘Werkgeversaansprakelijkheid voor schade door asbest en ‘straling’’ van J.Jochems komen in het hoofdstuk over de asbestproductenindustrie 8 sectoren aan de orde, te beginnen met ‘Asbestpapier- en karton voor pakkingen.’ Daarover wordt gezegd: ‘Asbestpapier- en karton werd gebruikt voor het maken van allerlei vormen van isolatiemateriaal. Het was een basisproduct, dat door andere, secundaire industrieën vooral voor pakkingen in industriële installaties werd gebruikt. Asbestpapier- en karton had een asbestgehalte van tussen de 80 en bijna 100%. Becijferd is, dat in Nederland naar schatting 42.000 ton asbestvezels op deze wijze is verwerkt (16,5% van het totaal), wat heeft geresulteerd in bijna 47.000 asbesthoudend materiaal (4,8% van het totaal). Bij de productie van het asbestpapier- en karton werd alleen gebruik gemaakt van chrysotiel. Voor zover bekend was er in Nederland één bedrijf waar dergelijk asbestpapier- en karton werd gemaakt, namelijk NEFABAS, eerst gevestigd in Heemstede en later in Oosterhout (NB). Eind jaren 40 van de vorige eeuw is Nefabas overgenomen door de Belgische tak van het internationale asbestbedrijf Eternit, als gevolg waarvan nieuw kapitaal beschikbaar kwam. (1) Via mevrouw Els Heeremans-Coppens ontving ik de volgende kanttekeningen en aanvullingen van de heer Geert Tillemans, een zoon van de vroegere bedrijfsleider die zowel bij Nefabas in Heemstede als in Oosterhout werkzaam is geweest: ‘- Er is in een latere periode naast witte (of wellicht in plaats van) ook van blauwe asbest gebruik gemaakt; – Er werden ook wel platen van 12 mm geproduceerd; – Het bedrijf werkte al snel met meer medewerkers in ploegendiensten, waarschijnlijk van 6-22 uur. Dat sluit ook aan op de 20 werknemers die later – in 1952 – in Oosterhout aan de slag gingen; – De bezinkingsreservoirs werden gevuld met het ‘afvalwater’ van het productieproces. Daaruit bezonk dan de ‘asbest’ die opnieuw gebruikt kon worden, terwijl tegelijkertijd schoner water kon worden afgevoerd. De reservoirs waren dus geen ‘opslagplaats’ van asbestproducten; – Tijdens de bezetting gebruikten de werknemers de fabriek/het schaftlokaal ook als onderkomen, waarvan men dacht dat het meer kans gaf om aan ‘oppakken door de bezetter’ te ontkomen. Ze schenen echter weldra, al kaartend etc., zoveel lawaai te produceren, dat sommigen zich helemaal niet veiliger voelden en er al snel voor kozen om toch maar liever thuis te blijven.; – Uit België en Zwitserland zijn betrekkelijk kort geleden eigenaren van de firma Eternit tot lange gevangenisstraffen veroordeeld omdat ze jarenlang zijn doorgegaan met produceren, terwijl ze wisten dat zulks levensbedreigend was voor de werknemers.’ (2) Opmerkelijk is dat bij een controlebezoek door een regionaal inspecteur van de Volksgezondheid aan de Nefabas-fabriek in Oosterhout in 1972 bezinkingsafval verdween in een gegraven gat in de grond in plaats van in betonbakken, met als gevolg de mogelijkheid van ‘éen onaanvaardbare vorm van bodemverontreiniging’. In 1996 moest vanwege nieuwbouw ter plaatse de bovengrond besmet met asbest worden afgegraven en met nieuw zand worden opgevuld.

Nefabas in Oosterhout (1952-1983)

Advertentie asbestfabriek Nefabas in Oosterhout
Advertentie asbestfabriek Nefabas in Oosterhout

Omdat expansie op de terreinen nabij de haven in Heemstede – waar tijdelijk enkele garagebedrijven en Dorcas zijn gevestigd – vrijwel onmogelijk was is in 1952 verhuisd naar een geheel nieuwe fabriekshal met kantoorruimte aan de Vijf Eikenweg 22 in Oosterhout. Van 6 december 1951 dateert goedkeuring (hinderwetvergunning) aan Nefabas van de gemeente Oosterhout voor de bouw van een fabriekshal met kantoorruimte (1). In De Telegraaf van 24 november 1953 is deze fabriek omschreven als ‘sober, maar sierlijk, aangepast aan het landschap, door een keurig grasveld en een bloementuin afgescheiden van de weg.’ Daar is met één productielijn en met ongeveer 20 werknemers begonnen en hadden nadien uitbreidingen plaats, in 1959 met een omvang van bijna 3.000 vierkante meter vloeroppervlak,  zodat Nebafas kon uitgroeien tot één van de  grootste asbestverwerkende industrieën in ons land, naast Van Gelder-Wormer, Eternit in Goor en Asbestona te Harderwijk. ‘In het eerste jaar in Oosterhout werd tussen de 1.000 en 1,500 ton asbest verbruikt, wat bij een vezelgehalte van 90% een productie van tussen de 1.100 en 1.650 ton asbesthoudend product betekende. Het productieproces verliep anders dan in Heemstede. De langvezelige asbest werd eerst vermalen en vervolgens in een menger met lijm, serpentinezand en water op dikte gebracht. Het mengsel werd daarna door een pers geleid en vervolgens werden de platen gedroogd en op maat gesneden. Het bedrijf omschreef zichzelf als producent van asbestpakking en isolatieplaten. In handelsstatistieken werd het proces echter omschreven als asbestpapier en –karton.’

Noot

(1) Aanwezig in het Regionaal Archief Tilburg zijn door de gemeente Oosterhout aan Nefabas verstrekte hinderwetvergunningen aanwezig uit 1972: ‘ het oprichten van een inrichting tot het vervaardigen en opslag van houtwolcementplaten’; 1976 een lozingsverordening, evenals een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning tot het vervaardigen van asbestproducten; 1978: ‘uitbreiding en wijziging van een inrichting ter vervaardiging en opslag van houtwolcementplaten met een nieuwe hal in bestaande bedrijfsruimte’; 1981: ‘het uitbreiden van een inrichting ter vervaardiging en opslag van hitte-isolatiemateriaal’.

====

asbest4
Bericht van overlijden oud-directeur, en commissaris van Nefabas J.P.Dekker (NRC Handelsblad 3 mei 1971

Gezondheidsproblemen als gevolg van asbest

Het grootste gevaar heeft in het verleden bestaan voor productiearbeiders in asbestfabrieken. Zolang de asbest onbeschadigd is en niet wordt bewerkt raken de vezels niet los. Is dat wel het geval, dan kunnen de loskomende asbestvezels in de longen terechtkomen en asbestlongkanker en/of buikkanker veroorzaken. Eenmaal blootgesteld aan asbest dan kan het nog vele jaren duren alvorens de eerste ziekteverschijnselen zoals benauwdheid voorkomen. In de jaren 70 werd steeds meer duidelijk dat minieme vezeltjes asbest de longen aantasten en werknemers aan o.a. asbestkanker, maligne mesothelioom (long- of buikvlieskanker) stierven dan wel ernstig ziek werden. Via de rechtbank zijn  processen gevoerd tegen Nefabas/Eternit. De firma schikte met betalingen zonder schuld te erkennen. Begin oktober 1971 kwam bij Nefabas een Zwitserse ingenieur om het leven na in een nieuw geïnstalleerde mengmachine te zijn gevallen. Al in 1972 ontwikkelden Russische scheikundigen een synthetische asbest, dat betere eigenschappen bevat dan het in de natuur voorkomende chrysoliet-asbest en dat praktisch onaantastbaar bleek te zijn door zouten en zuren. Nefabas in Oosterhout bracht in 1978 een isolatie- en pakkingsplaat op de markt onder de naam Nefalit. Het materiaal was vervaardigd op basis van hoogwaardige calcium- en aluminiumsilicaten, evenwel zonder toevoeging van asbest. (1) In 1979 ontving de fabriek bovendien nog 175.000 gulden subsidie van de rijksoverheid om producten ter vervanging van asbest te ontwikkelen. Door het Asbestbesluit Warenwet, dat een verbod inhield op asbestproductie, zijn alle Nederlandse asbestfabrieken in 1982 of 1983 gesloten, maar pas in 1993 heeft de overheid het gebruik van alle asbestsoorten verboden. Omdat Nefabas haar activiteiten in Oosterhout had verbreed naar de fabricage van houtwolcementplaten is de productie daarvan na 1983 nog voortgezet onder de naam Litonit. Vandaag de dag floreren onderzoeksbureaus en asbestsaneringsbedrijven. Jaarlijks sterven mede vanwege de lange incubatietijd enkele honderden personen aan de gevolgen van asbestose, zogeheten mesothelioomslachtoffers. In 2012 zijn door rechter Guiseppe Casalbore van de rechtbank in Turijn de namen van 2.768 arbeiders van de Italiaanse vestigen van Eternit voorgelezen en intussen aan asbestkanker overleden. Ruim 1.500 mensen woonden het proces bij, niet echter de twee hoofdschuldigen van Eternit, de Zwitser Stephan Schmidheiny en Belg Louis de Cartier (verwant aan de schatrijke Emsens-familie) beiden als grootaandeelhouders miljardair geworden. Ze werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar en 100 miljoen euro schadevergoeding omdat zij decennialang doorgingen met het produceren van asbest ondanks de wetenschap dat de werknemers een sterk verhoogde kans hadden om aan asbestkanker te overlijden. Zij ontliepen de hun opgelegde straf. De Belg overleed voortijdig en de Zwitser ging met succes in cassatie, want in 2014 heeft het Italiaanse Hof van Cassatie de eerdere uitspraak vanwege verjaring vernietigd. Naar schatting zijn in Nederland ongeveer 340.000 mensen op het werk met asbest in aanraking gekomen. Na het Comité Asbestslachtoffers, begonnen in 1995, is in 1999 in Nederland het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) in het leven geroepen om slachtoffers en nabestaanden financieel en in andere opzichten bij te staan.

Noot

(Het bij Nefabas ontwikkelde nefalit.  Uit: Trouw, 10-5-1979)

(1) Lang is verondersteld dat in het materiaal onder de naam nefalit geen asbest was verwerkt. Ik wijs op artikelen in dagblad Trouw van 10 mei 1979 en in het Algemeen Dagblad van 30 september 1980. Mevrouw Kristin Linderud, development Manager ar Ringnes AS in Oslo uit Noorwegen wees mij er begin mei 2021 via LinkedIn op dat die veronderstelling achteraf terecht niet klopt. De firma Nefalit heeft bij processen voor de rechtbank aangevoerd dat men van 1964 tot 1979 nog in de veronderstelling verkeerde dat longkanker slechts als complicatie van asbestose (stoflongen) kon ontstaan en niet als rechtstreeks gevolg van asbestblootstelling. Het Hof heeft daar korte metten mee gemaakt door o.a. verwijzing naar het arrest Cijsouw (De Schelde (HR 25 juni 1993, NJ 1993/686). De vervaardigers hadden voorzorgsmaatregelen moeten treffen. Inaparil 2007 moest het bedrijf Nefalit op basis van een uitspraak van de rechtbank in Maastricht een voorschot 30.000 euro betalen, op een schadeclaim van 100.000 euro, aan de toen  59 jarige Ton Erfman [20 april 2008 overleden], die jarenlang bij het dochterbedrijf Nefalit van Eternit in Goor had gewerkt en medisch ongeneeslijk ziek was verklaard. Ook door Nefabas werd met nefalit gewerkt. Als bijlage citeer ik onderstaand uit het rapport Asbest in Kaart. Historisch onderzoek Asbestgebruik, methode Asbestkansenkaart (ReGister, Historisch onderzoeksbureau, 10 maart 2016)/ Hoofdstuk 6.2. Asbestpapier en -karton 

Bijlage

(Uit: Asbest in Kaart, 2006)
Vervolg: Asbestpapier en -karton
Slot ober Asbestpapier en -karton / Nefabas als producent van nefalit

———

Arrest Janssen-Nefabas

Bekend geworden in de jurisprudentie is het zogeheten ‘arrest Jansen-Nefabas’ (6 april 1990). Geëntameerd door werknemer Janssen die – met een korte onderbreking van 1948 tot 1958 – tot aan zijn gehele arbeidsongeschiktheid in 1972 in dienst is geweest van Nefabas, eerst in Heemstede, na 1952 in Oosterhout. Bij de werkzaamheden van dit bedrijf dat asbest produceerde en verwerkte is hij langdurig blootgesteld geweest aan asbest. In 1970 kreeg Jansen klachten en in 1972 bleek bij een medisch onderzoek dat hij asbestose had. Het causaal verband tussen de ziekte en blootstelling aan asbest bij Nefabas wordt niet betwist. Janssen startte in 1984 een civiele procedure en voerde aan dat Nefabas naliet veiligheidsmaatregelen te nemen, dat geen stofmaskers werden gebruikt en dat de stofafvoer in Heemstede nihil en in Oosterhout onvoldoende was. Aanvankelijk verklaarde de rechtbank dat de werknemer onvoldoende had aangegeven welke maatregelen Nefabas ten aanzien van veiligheid voor de gezondheid had moeten nemen met inachtneming van de stand van wetenschap en techniek. De Hoge Raad kwam daarop terug: het ging niet meer om kennis die een bedrijf zei te hebben, maar had behoren te hebben. Bij arrest van de Hoge Raad is dit oordeel genuanceerd met o.a. de volgende regels: ‘Als de werknemer zich beroept op de overtreding van wettelijke regels met betrekking tot de gevaren van de door de werkgever te produceren of te verwerken stoffen, zal de werkgever feiten en omstandigheden moeten vermelden die aannemelijk maken dat er op welke wijze hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan;  2. Als zulke regels ontbreken of onvoldoende zijn uitgewerkt zal de werkgever in geval van aantasting van de gezondheid van één of meer van zijn werknemers door een dergelijke stof, onder meer hebben aan te geven in hoeverre hij zich tijdig omtrent het aan die stof verbonden gevaar en de met het oog daarop te treffen voorzieningen heeft laten voorlichten, bijvoorbeeld gevaar en de met het oog daarop te treffen voorzieningen heeft laten voorlichten, bijvoorbeeld door deskundigen, onderscheidenlijk waarom een dergelijk onderzoek of dergelijke voorzieningen redelijkerwijs van hem niet konden worden gevergd; 3. In beginsel ligt het op de weg van de werkgever om aan te geven wat naar zijn mening in soortgelijke bedrijven als het zijne als norm voor de veiligheid gebruikelijk was. Gebruikelijk wil overigens niet zeggen dat die norm als juist moet worden aanvaard.’ De Hoge Raad zegt in het arrest Janssen-Nefabas niets over de mogelijkheid voor de rechter om gebruik te maken van een vermoeden bij het bewijzen van een nalatigheid van de werkgever. Dit in tegenstelling tot het zgn. ‘asbetose-arrrest’ waarbij de rechter gebruik kan maken van een feitelijk vermoeden in het kader van het bewijzen van causaal verband.

Bodemonderzoeken Havendreef Heemstede

In maart-april 2013 is in opdracht van Huib Bakker Bouw in het kader van de herontwikkeling van ‘Havendreef’ de actualisatie van een verkennend bodemonderzoek 2011 Havenstraat 65 gedaan (1), met als voorlopige conclusie: ‘Aanleiding voor het onderzoek is de aanwezigheid van een asbestfabriek in het verleden. Er is asbest in de bovengrond aangetroffen waarvan het gehalte de interventiewaarde niet overschrijdt maar wel benadert. Op basis van de onderzoeksresultaten kan niet worden uitgesloten dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Aanbevolen wordt om ter plaatse van inspectiegat AB17 een nader asbest-in-grondonderzoek uit te voeren. (…) Dat inspectiegat is gelegen in een groenstrook grenzend aan een asfaltverharding ter hoogte van de achterzijde van adres Heemsteedse Dreef 54. Eveneens is er een asbestverdachte locatie naast het pand Havenstraat 65 die als parkeerplaats wordt gebruikt.’  Onder paragraaf 4.4.4. wordt in het rapport van BK Bodem ‘Verkennend actualisatie bodemonderzoek / 130945 / 7 juni 2013 uitvoeriger ingegaan onder het kopje ‘Asbest-in-grondonderzoek’: ‘Er is een sterke verontreiniging met niet-hechtgebonden asbest (chrysotiel) aangetoond ter plaatse van Ruimtelijke Eenheid 1. Uit het historisch onderzoek blijkt dat de voormalige asbestfabriek ter plaatse van de RE gesitueerd is. De analyseresultaten bevestigen dat de aangetoonde verontreiniging met asbest te relateren is aan het soort asbest dat in de asbestfabriek werd gebruikt. Het betreft daarmee een historische verontreiniging. Aangezien er ter plaatse van 3 proefsleuven gestuit is op een betonvloer welke vermoedelijk een funderingsvloer betreft, is niet bekend of onder deze verharding eveneens asbest aanwezig is. Door de vloer en de aanwezigheid van bebouwing is de sterke asbest verontreiniging niet afgeperkt. Onder de asbesthoudende ‘kleilaag’ is er kwalitatief geen asbest aangetoond. Indien er een schatting gemaakt moet worden van het verontreinigend volume waarbij we ervanuit gaan dat de sterk verontreinigde laag met een laagdikte van 0,2 meter zich bevindt ter plaatse van het oppervlak van de voormalig fabriek (exclusief buitenterrein), dan komt dat globaal neer op circa 100 kubieke meter. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van asbestnesten (illegale dumps) welke zich op de locatie kunnen bevinden. Ter plaatse van RE2 (in voorafgaand onderzoek aangeduid als inspectiegat AB17) is wel asbest aangetoond, maar wordt de norm niet overschreden. Opgemerkt wordt dat het hier eveneens niet-hechtgebonden asbest betrof.  Gezien de historie en de analyse resultaten van asbest dient men bij de ontwikkeling van de locatie bedacht te zijn op ‘spots’ welke niet in dit onderzoek naar voren zijn gekomen. Op basis van de resultaten is conform de NEN5707 is een nader asbest onderzoek noodzakelijk. Dit asbestonderzoek kan voorafgaand aan de ontwikkelingen, als de huidige panden en verhardingen zijn verwijderd, worden uitgevoerd om de omvang van verontreiniging in kaart te brengen.’ (1) Eerdere onderzoeken betreffen o.a. door BK Ingenieurs bv. In 1995 ‘Een inventariserend bodemonderzoek 65a Heemstede’; in 2004 door Oranjewoud: ‘Vooronderzoek nieuwe stijl locatie Havenstraat 85 te Heemstede’; in 2005 door Wareco: ‘Bemonstering grondwater op locatie Havenstraat 65a te Heemstede’; in maart 2019 door Terrescan: ‘Asbestinventarisatie / Historisch onderzoek Landsdekkend beeld; in 2010 door Grondslag bv: ‘Verkennend asbestonderzoek verdichte locaties regio IJmond Gemeente Heemstede. In 2001 heeft één van de gebruikers van een bedrijf aan de Havenstraat een bodemonderzoek  laten verrichten, waaruit is gebleken dat de vervuiling op het voormalige industrieterrein aanzienlijk is.

In 1990 is aan de Kanaalweg en Havenstraat vervuilde grond aangetroffen, maar deze had betrekking op een vroeger kolen- en oliebedrijf aldaar gevestigd (Haarlems Dagblad, 20-12-1990)
In 1990 is aan de Kanaalweg en Havenstraat door het milieubureau van het Gewest Zuid-Kennemerland vervuilde grond aangetroffen, maar deze had betrekking op een vroeger kolen- en oliebedrijf aldaar gevestigd (Haarlems Dagblad, 20-12-1990)
Bij raadsbesluit van 20 december 1990 is voor het verwijderen van met olie vervuilde grond, vervoerd naar de Wieringermeer, ƒ 205.000,- uitgetrokken. Deze verontreiniging stond los van de vroegere asbestfabriek aan de Havenstraat. (Haarlems Dagblad 20 december 1990)
Bij raadsbesluit van 20 december 1990 is voor het verwijderen van met olie vervuilde grond, vervoerd naar de Wieringermeer, ƒ 205.000,- uitgetrokken. Deze verontreiniging stond los van de vroegere asbestfabriek aan de Havenstraat. (Haarlems Dagblad 20 december 1990)
Bericht uit H.D., 17-4-1991.
Bericht uit H.D., 17-4-1991.

In een in 1990 verschenen rapport over de Heemsteedse Haven is onder paragraaf 2.8.3. Bodemverontreinigingo.a. bericht: ‘Het terrein Sambeek  (Havenstraat); dit is het terrein van een voormalig asbestfabriek, dat voorlopig is afgedekt nadat verontreiniging nadat verontreiniging werd aangetoond.’ Indien lezers van deze bijdrage over nadere gegevens beschikken dan wel herinneringen hebben aan asbestfabriek Nebafas is het verzoek mij hiervan in kennis te stellen via het e-mail adres: jlpmkrol@tiscali.nl

Aanvullende literatuur – Delpher; (kranten)site van de Koninklijke Bibliotheek – Mario Desiati. De bloemen van Mimi Orlando. [roman over Italiaanse gastarbeiders uit Puglia en omgeving die in de jaren zeventig van de 20e eeuw in de Zwitserse asbestfabriek Eternit gingen werken, onwetend van het dodelijk gevaar dat hen bedreigde]. Amsterdam, Cossee, 2014. – Sible Harmsma en Frans Mulder. Asbest in kaart: historisch onderzoek asbestgebruik, methode asbestkansenkaart. Groningen, 2006. – Romana Jasperse. Geen leven met asbest. Zoetermeer, 2013. [Over haar echtgenoot Klaas Jasperse, het eerste asbestslachtoffer dat de staat aansprak op nalatigheid. Hij werkte vanaf 1977 bij aluminiumfabriek Pechiney in Vlissingen, in 2003 overgenomen door Alcan, waar hij ruim 30 jaar veelvuldig en onbeschermd met asbest werkte.Iin 2009 is mesothelioom bij hem vastgesteld]. – Jordy Jochems. Werkgeversaansprakelijkheid voor schade door asbest en ‘straling’ . Een bestudering van het verleden van lessen voor de toekomst. (Masterscriptie Recht en Onderneming), 2008. – Rudie Kagie. Asbest(ose).Lelystad, IVIO, 1976. – Bob Ruers. Markt en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Proefschrift. Den Haag, 2005. [Advocaat Ruers heeft circa 1.000 slachtoffers van asbest gerelateerde ziekten bijgestaan in rechtszaken tegen vroegere werkgevers]. – Bob Ruers en Nico Schouten. Het asbestdrama. Eternit en de gevolgen van honderd jaar asbestcement. Rotterdam, Wetenschappelijk Bureau SP, 2005. – R.F.Ruers and N.Schouten. The tragedy of asbestos; Eternit and the consequences of a hundred years of asbestos cement. Socialistische Partij, 2e editie, 2006. – P.H.J.Swuste, A.Busdorf en J.A.M.Klaver. Asbest, het inzicht in de schadelijke gevolgen in de periode 1930-1969 in Nederland. Groningen, 2006. – Heemstede Haven Inventarisatierapport. Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur F.W.van Droffelaar b.v., 1990.  – Verkennend actualisatie bodemonderzoek Havendreef te Heemstede. Projectnummer 139045. IJmuiden, BK Bodem, 2013 [op internet te vinden].

Vooromslag van recent verschenen boek door Sylvia Schön und Hans-Joachim Woinowitz. Wir klagen an: Asbest und seine Opfer. Kleller Verlag, 2014.
Vooromslag van recent verschenen boek door Sylvia Schön und Hans-Joachim Woitowitz. Wir klagen an: Asbest und seine Opfer. Kleller Verlag, 2014.

De catalogus op de site www.bibliotheek.nl vermeldt 158 publicaties gewijd aan asbest; OCLC Worldcat meer dan 7.000.

In Nederland heeft mr.dr.R.F. (Bob) Ruers (geb. 1947), advocaat en SP-politicus, zich als geen ander ingezet voor asbestslachtoffers. Hij voerde schadeclaimprocessenvoor honderden oud-werknemers van Eternit, die als gevolg van blootstelling aan asbest ziek zijn geworden.
In Nederland heeft mr.dr.R.F. (Bob) Ruers (geb. 1947), advocaat en SP-politicus, zich als geen ander ingezet voor asbestslachtoffers. Hij voerde schadeclaimprocessen voor honderden oud-werknemers van Eternit, die als gevolg van blootstelling aan asbest ziek zijn geworden.

ILLUSTRATIES: A. DE PERIODE VAN NEFABAS IN HEEMSTEDE (1939-1951) – B. NEFABAS-OOSTERHOUT (1952-1983) – C. ASBEST(FABRIEKEN) INCLUSIEF GEZONDHEIDS- EN MILIEUPROBLEMATIEK – D. HAVEN(STRAAT)  EN KANAAL(WEG) – E.BEDRIJVIGHEID ROND DE HAVEN A. DE PERIODE VAN NEFABAS IN HEEMSTEDE (1939-1951)

Panoramafoto met links o.a. gebouw Openbare Werken en deel Gasfabriek. Aan de Havenstraat Teeuwen's kolen- en oliehandel (nu kantoorgebouw) en links daarvan achter het huizenblok: Nefabas asbestfabriek
Panoramafoto met links o.a. gebouw Openbare Werken en deel Gasfabriek. Aan de Havenstraat Teeuwen’s kolen- en oliehandel (nu kantoorgebouw) en links daarvan achter het huizenblok: Nefabas asbestfabriek
Uitsnede tekening Nefabas-fabriek 1939(bouwkundearchief Heemstede)
Uitsnede tekening Nefabas-fabriek 1939(bouwkundearchief Heemstede)
Overlijdensbericht directeur C.C.Haalebos door n.v. Nefabas (Haarlem's Dagblad)
Overlijdensbericht directeur C.C.Haalebos door n.v. Nefabas (Haarlem’s Dagblad, 15 juli 1940)
Overlijdensbericht familie C.C.Haalebos
Overlijdensbericht familie C.C.Haalebos
Overlijdensbericht van familie C.C.Haalebos uit De Telegraaf, 1940
Overlijdensbericht van familie C.C.Haalebos uit De Telegraaf van 14 juli 1940.
Aankondiging aandeelhoudersvergadering Nefabas op 14 oktober 1941 (Haarlem's Dagblad)
Aankondiging aandeelhoudersvergadering Nefabas op 14 oktober 1941 (Haarlem’s Dagblad)
Bericht van overlijden H.W.de Haan, uit: Trouw van 27 juni 1945
Bericht van overlijden H.W.de Haan, uit: Trouw van 27 juni 1945
De Maasbode, 20-11-1948
Vermelding van Nefabas, in: The Netherlands, Including Overseas Relations and Territories. A Businessman's Manual with Directions. Nr.38. USA, 1950
Vermelding van Nefabas, in: The Netherlands, Including Overseas Relations and Territories. A Businessman’s Manual with Directions. Nr.38. USA, 1950
Havenstraat Heemstede waar asbestfabriek stond en tegenwoordig garagebedrijven zijn gevestigd
Havenstraat Heemstede waar asbestfabriek stond en later  garagebedrijven zijn gevestigd

B. NEFABAS IN OOSTERHOUT (1952-1983)

Overlijdensbericht van oud-directeur en commissaris J.P.Dekker die vanuit Heemstede meeverhuisde naar Oosterhout (De Telegraaf, 3 mei 1971)
Overlijdensbericht van oud-directeur en commissaris J.P.Dekker die vanuit Heemstede meeverhuisde naar Oosterhout (De Telegraaf, 3 mei 1971)
Adv. De Telegraaf, 3 mei 1971
Adv. De Telegraaf, 3 mei 1971
Bericht uit De Telegraaf van 9-10-1971
Bericht uit De Telegraaf van 9-10-1971
Advertentie in verband met uitbreiding Nefabas-asbestfabriek in Oosterhout. Uit: De Telegraaf van 5 juni 1971.
Advertentie in verband met uitbreiding Nefabas-asbestfabriek in Oosterhout. Uit: De Telegraaf van 5 juni 1971.
Kritiek op Asbestbesluit. Uit: Nieuwe Leidsche Courant van 10 mei 1979
Kritiek op Asbestbesluit. ‘Asbestbesluit zonder veel betekenis’. Uit: Nieuwe Leidsche Courant van 10 mei 1979
Vervolg van: Asbestbesluit zonder veel betekenis. In: Nieuwe Leidsche Courant van 10 mei 1979.
Vervolg van: Asbestbesluit zonder veel betekenis. In: Nieuwe Leidsche Courant van 10 mei 1979.
Bericht over angst bij werknemers asbestfabriek in Oosterhout. Uit: De Waarheid van 11 mei 1979
Bericht over angst bij werknemers asbestfabriek in Oosterhout. Uit: De Waarheid van 11 mei 1979
De Waarheid, 27-9-1979
De Waarheid, 27-9-1979

C. ASBEST(FABRIEKEN) INCLUSIEF GEZONDHEIDS- EN MILIEUPROBLEMATIEK

Portret van Ludwig Hatschek (1856-1914) uit omstreeks 1900, uitvinder en grondlegger van het Eternit asbestconcern
Portret van Ludwig Hatschek (1856-1914) uit omstreeks 1900, uitvinder en grondlegger van het Eternit asbestconcern
Oude reclame van de nog bestaande Eternit-fabrieken in Vöckloburg, Oostenrijk
Oude reclame van de nog bestaande Eternit-fabrieken in Vöcklabruck, Oostenrijk
Ansichtkaart van de Eternitfabriek in Kapelle op den Bos, België
Ansichtkaart van de Eternitfabriek in Kapelle op den Bos, België
Voorbeeld van het mineraal chrysotiel
Voorbeeld van het mineraal chrysotiel
Een mijnwerker uit Rhodesië/Zimbabwe met chrysotiel-asbest in de hand met afgezien van een helm zonder verdere bescherming
Een mijnwerker uit Rhodesië/Zimbabwe met chrysotiel-asbest in de hand met afgezien van een helm zonder verdere bescherming
Interieur van een asbestfabriek in Ahmedabad, India
Interieur van een asbestfabriek in Ahmedabad, India

In 1928 propageerde fabrikant Eternit als ‘goedkoop en duurzaam en eeuwig’. Jarenlang werd asbest op grote schaal gebruikt in de bouw en verwerkt in tal van gebruiksvoorwerpen. Het ‘toverspul’ ontpopte zich tot ‘silent killer’. aldus beroepsziektenexpert Gert van der Laan. Toch stijgt het gebruik van het kankerverwekkende mineraal nog aantal in een aantal Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen en wacht een explosie van asbestziekten in derde wereld landen.

Een kaolin-mijn met op de achtergrond de plaats Hirschau in de Duitse deelstaat Tübingen. Kaolin werd als grondstof gebruikt door Nefabas.
Een kaolin-mijn met op de achtergrond de plaats Hirschau in de Duitse deelstaat Beieren. Kaolin werd als grondstof gebruikt door Nefabas.
Ruw gemaakte asbest in een mengmachine gekiept waar water en asbest worden toegevoegd ten behoeve van asbestplaten, o.a. gebruikt voor daken. Hier op een foto uit Zuid-Afrika.
Ruw gemaakte asbest in een mengmachine gekiept waar water en asbest worden toegevoegd ten behoeve van asbestplaten, o.a. gebruikt voor daken. Hier op een foto uit Zuid-Afrika.
Voorbeeld van asbestplaat; leverancier Internit; bedrijfsnaam Eternit.
Voorbeeld van asbestplaat; leverancier Internit; bedrijfsnaam Eternit.
Gezicht op de fabriek van de Gebrs. Merens in Haarlem uit 1918
Gezicht op de fabriek van de Gebrs. Merens in Haarlem uit 1918
Rubber- en asbestfabriek van Gebroeders Merens aan het Zuider Buitenspaarne in Haarlem op een foto uit 1930
Rubber- en asbestfabriek van Gebroeders Merens aan het Zuider Buitenspaarne in Haarlem op een foto uit 1930
De fabriek van Merens te Haarlem in vogelvlucht
De fabriek van Merens te Haarlem in vogelvlucht
Voorzijde van luxe uitgave in de serie 'Neerlands Welvaart' gewijd aan Gebrs. Merens, Haarlem (technische caoutchouc, asbest- en eboniet-artikelen)
Voorzijde van luxe uitgave in de serie ‘Neerlands Welvaart’ (1918), gewijd aan Gebrs. Merens, Haarlem (technische caoutchouc, asbest- en eboniet-artikelen)
Advertentie van Merens , fabriek van caoutchouc- eboniet- en asbestartikelen uit circa 1930
Interieurfoto van fabriek Merens in Haarlem (1918)
Interieurfoto van fabriek Merens in Haarlem (1918)
Factuur Gebr. Merens Haarlem
Factuur Gebr. Merens Haarlem
Eén van de zalen van de n.v. Nederlandse Fabriek van Asbest-Cement Platen 'Martinit' in Amsterdam. Werknemers zijn aan het werk. Asbest platen en pijpen staan gereed. Foto uit 1930 (Geheugen van Nederland)
Eén van de zalen van de n.v. Nederlandse Fabriek van Asbest-Cement Platen ‘Martinit’ in Amsterdam. Werknemers zijn aan het werk. Asbest platen en pijpen staan gereed. Foto uit 1930 (Geheugen van Nederland)
Eerste Noord-Hollands Asbestfabriek vh. De Boer, Cruquiusweg 118 Amsterdam. Foto uit 1935 (Beeldbank Stadsarchief Amsterdam)
Eerste Noord-Hollands Asbestfabriek vh. De Boer, Cruquiusweg 118 Amsterdam. Foto uit 1935 (Beeldbank Stadsarchief Amsterdam)
Officiële opening van asbestfabriek in Goor (Ov.) op 21 juli 1937 door Commissaris van de Koningin mr.A.E.Baron van Voorst tot Voorst (Jan ten Hove).
Officiële opening van asbestfabriek in Goor (Ov.) op 21 juli 1937 door Commissaris van de Koningin mr.A.E.Baron van Voorst tot Voorst (Jan ten Hove).
Eternit asbestfabriek in Goor (1961)
Eternit asbestfabriek in Goor (1961)
Een vrachtwagen van asbestbedrijf Eternit
Een vrachtwagen van asbestbedrijf Eternit
Pleidooi van Industriebond NVV voor een totaalverbod van asbest (Leeuwarder Courant van 14-4-1977)
Pleidooi van Industriebond NVV voor een totaalverbod van asbest (Leeuwarder Courant van 14-4-1977)
In 2008 is de voormalige omstreden asbestfabriek 'Asbestonia' in Harderwijk gesloopt (foto Dick Vos)
In 2008 is de voormalige omstreden asbestfabriek ‘Asbestonia’ in Harderwijk gesloopt (foto Dick Vos)
Kunstenaar Willem Jelsma ontwikkelde in 1919 een procedé om asbestplaten van schilderingen te voorzien. Op deze foto een art deco decoratie getoond op de Jaarbeurs in 1919
Kunstenaar Willem Jelsma ontwikkelde in 1919 een procedé om asbestplaten van schilderingen te voorzien. Op deze foto een art deco decoratie getoond op de Jaarbeurs in 1919
Bioscoopreclame voor Martinit asbestcement bloembakken uit omstreeks 1955.
Bioscoopreclame voor Martinit asbestcement bloembakken uit omstreeks 1955.
Vernietiging van kruiswegstatie Sint Petruskerk Boxtel in 1997, vanwege het gebruik van Eternit-asbestplaten (foto Piet Rood)
Vernietiging van kruiswegstatie Sint Petruskerk Boxtel in 1997, vanwege het gebruik van Eternit-asbestplaten (foto Piet Rood)

Op 8 september 2011 wijdde de pas benoemde bijzonder hoogleraar pulmonale oncologie professor dr.Paul Baas zijn oratie aan: ‘Asbest en roken: een maatschappelijk dilemma.’ ‘Op het eerste gezicht lijken roken en asbest twee verschillende onderwerpen, maar er zijn veel overeenkomsten die elk van groot maatschappelijk belang zijn. Zo vormen beide een ernstig gezondheidsrisico. Tabak en asbest worden door de mensen gewonnen of bereid en zijn bekende kankerverwekkende stoffen. Ze worden getolereerd door de overheden en er wordt goud geld mee verdiend. Er is een aanhoudende lobby gaande om negatieve publiciteit te pareren en rookgordijnen op te werpen om de ware aard van de producten te verdoezelen. En tot slot: de beste therapie voor de ziekten die tabak en asbest veroorzaken, is preventie. De nadruk van de oratie ligt op de behandelingsmogelijkheden en wat in Nederland aan onderzoek is verricht.’

Asbest in Nederland. Kaart van Instituut Asbestslachtoffers
Asbest in Nederland. Kaart van Instituut Asbestslachtoffers
asbest
Uit een artikel over asbest in Goor (Ov.) uit De Volkskrant van 22 oktober 2016
Asbestadvocaat Bob Ruers ‘Score bedroevend slecht’ (Haarlems Dagblad, 5 oktober 2022)
Henricus-mavo aan de Herenweg in Heemstede met voor het raam een affiche met waarschuwing voor asbest. 1999. Na afbraak is op deze plek het appartementencomplex 'Westerduin' gebouwd in 2000.
Henricus-mavo aan de Herenweg in Heemstede met voor het raam een affiche met waarschuwing voor asbest. 1999. Na afbraak is op deze plek het appartementencomplex ‘Westerduin’ gebouwd in 2000.
Verwijdering van asbest op het speelterrein van het Bullehofje te Haarlem, 1997 (Poppe de Boer, NHA)
Verwijdering van asbest op het speelterrein van het Bullehofje te Haarlem, 1997 (Poppe de Boer, NHA)

In een reportage over asbest saneren in de provincie Zeeland schrijft verslaggever Jari van der Ploeg in De Volkskrant van 31 oktober 2015 dat op schuren en stallen in ons land nog 100 miljoen vierkante meter aan asbestdaken dient te worden vervangen. Om deze te vervangen is een bedrag noodzakelijk van circa  miljard euro. Citaat: ‘Asbest is en blijft levensgevaarlijk. In november vindt in Rotterdam de Nationale Asbest Conferentie plaats over de gevaren en debatteert de Tweede Kamer over onderwerp. Dus help de dakeigenaren financieel, stelt het Deltaplan, en kap in het woud van regels. De 300 gecertificeerde asbestbeheerders die Nederland rijk is, werken nu al de klok rond. De deadline van 2024 is enkel te halen als zij sneller kunnen werken. En dat kan niet, zegt de toezichthouder van Van Damme Asbestsanering op het erf van Jan Vermuë [in Ellewoutsdijk]. Ik kan niet tien keer zo hard werken als ik ook met een centimeter moet afmeten of het plastic folie niet te ver van de boomrand afligt.’

Scan1349

Vooromslag folder asbest – asbestose

Adresgegevens: Scan1350

asbest

Illustratie door Han Hoogebrugge uit de Volkskrant van 6 augustus 2016 bij een artikel van René Didde onder de titel ‘Geen paniek, het is maar asbest’.  In 2024 moet van de overheid 120 miljoen vierkante meter asbest zijn verwijderd omdat na minstens 30 jaar asbestplaten gaan verbrokkelen door blootstelling aan weersomstandigheden en fijne vezels kunnen vrijkomen in de lucht. Hert gaat om een geraamde kostenpost van circa 1,5 miljard euro wanneer dat gebeurt door de 340 gecertificeerde bedrijven, maar volgens de asbestverwijderingsbranche kan het goedkoper 

D. HAVEN(STRAAT) EN KANAAL(WEG)

Artikel over aanleg van Het Heemsteeds Kanaal, een voetbrug en twee loskaden uit het Haarlem's Dagblad van 23 september 1915.
Artikel over aanleg van Het Heemsteeds Kanaal, een voetbrug en twee loskaden uit het Haarlem’s Dagblad van 23 september 1915.
Bericht in 1928 uit het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indiï waarin men op de hoogte gesteld van een nieuw aangelegde haven in het vaderland.
Bericht in 1928 uit het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië waarin men op de hoogte gesteld van een nieuw aangelegde haven in het vaderland.
Naast allerlei positieve aspecten zoals het vroegere economisch nut van de haven heeft het water ook negatieve effecten gehad, Zo zijn er in de loop van de jaren minstens 5 personen in het water verdronken. Op 15 april 1939 werdhet lijkje gevionden van het 4-jarige zoontje van de damilie De Groot die aan de Kanaalweg woonde en bleek het kind dat sinds 1 april spoorloos was in het water te zijn gevallen en verdronken. Bovenstaand bericht uitde Indische Courant dateert van 8 april 1932.
Naast allerlei positieve aspecten zoals het vroegere economisch nut van de haven heeft het water ook negatieve effecten gehad, Zo zijn er in de loop van de jaren minstens 5 personen in het water verdronken. Op 15 april 1939 werd het lijkje gevonden van het 4-jarige zoontje van de familie De Groot die aan de Kanaalweg woonde en bleek het kind dat sinds 1 april spoorloos was in het water te zijn gevallen en verdronken. In 1960 is een 7-jarig meisje uit Heemstede al spelend bij de haven te water geraakt en op weg naar het ziekenhuis gestorven en in 1962 is een vijfjarig meisje uit Bennebroek inde haven gevallen en na dreggen is het stoffelkijk overschot gevonden. Bovenstaand bericht is afkomstig uit de Indische Courant  van 8 april 1932.
In 1941-1942 is het destijds bekende jeugdboek van A.C.C.de Vletter: 'Zeven jongens in 'n oude schuit' door Gerritsen verfilmd en zijn veel opnamen gemaakt in en om de Haven van Heemstede met kinderen uit Haarlem en Heemstede. (Het Volk, 7-4-1941)
In 1940-1941 is het destijds bekende jeugdboek van A.C.C.de Vletter: ‘Zeven jongens in ’n oude schuit’ door Gerritsen verfilmd en zijn veel opnamen gemaakt in en om de Haven van Heemstede met kinderen uit Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. (Het Volk, 7-4-1941)
zwerver.jpg
Artikel over opnamen film ”Zeven jongens in een oude schuit’ in de Heemsteedse Haven (Haarlems Dagblad, 12 september 1940).
Foto van de schuit' de Zwerver' in de Haven van Heemstede (Het Volk, 7-4-1941)
Foto van de schuit’ de Zwerver’ in de Haven van Heemstede (Het Volk, 7-4-1941)
Tekening van woon- en atelierboot van en door Wijnand Nieuwenkamp

De première had plaats op 5 april 1941. Regisseur was G.Gerritsen en de cast besatond uit Louis van Dijk (kapitein Trappers), Frans Bekenkamp, Wim Faber, Kees de Vries, Jim Slot, Arnoud van Acqooy, Jan van Dartelen, Henk Aronds, G.L.Faber, E.Koster, Jan Hoekendijk, J.de Jong, Maja Hornecke.  Tijdens de bezetting in 1941 op 16 mm gedraaide jeugdfilm met amateurs die nog in 1941 in de bioscopen (besloten kring) werd vertoond. Een deel van de acteurs – kinderen en leerkrachten – werd gerecruteerd uit het Kennemer Lyceum.

In september 2005 is gestart met een nieuwe entree voor Heemstede vanaf de hoek Cruquiusweg, Wipperplein en Heemsteedse Dreef Onderstaand een artikel van Hein Flach uit het Haarlems Dagblad van 14 september 2005.

Links luchtfoto van zorgcentrum de Olijftak en rechts een ‘artist impression’ met een deel van het plan Watertorenproject van architect Max van Aerschot (Haarlems Dagblad , 14 september 2005)
Watertorenproject binnenkort van start (Haarlems Dagblad, 4 september 2005)
Vervolg van artikel: Nieuwe entree voor Heemstede, Haarlems Dagblad, 14 september 2005)
Aan de haven van Heemstede, 1955
Het benzinestation aan de Heemsteedse Dreef nbij de Havenstraat, 1958
Luchtfoto van het havengebied Heemstede. Rechts de Heemsteedse Dreef; vooraan de huizen van de Johannes Verhulstlaan en de Zandvaart (NHA-Poppe de Boer).
Luchtfoto van het havengebied Heemstede. Rechts de Heemsteedse Dreef; vooraan de huizen van de Johannes Verhulstlaan en de Zandvaart (NHA-Poppe de Boer).
Havengezicht Heemstede vanaf de gasfabriek, 1953 (NHA)
Havengezicht Heemstede vanaf de gasfabriek, 1953 (NHA)
De Haven van Heemstede met zicht op de Havenstraat (naar links richting Heemsteedse Dreef en rechts de Kanaalweg. In het midden vm. kantoorgebouw Ziekenfonds Spaarneland, nu Touchdown Center.
De Haven van Heemstede met zicht op de Havenstraat (naar links richting Heemsteedse Dreef) en rechts de Kanaalweg. In het midden vm. kantoorgebouw Ziekenfonds Spaarneland, nu Touchdown Center.

De Havenstraat loopt van de Raadhuisstraat naar de Kanaalweg via de Heemsteedse Dreef en kreeg deze naam bij raadsbesluit van 9 februari 1917, tegelijk met de Kanaalweg, gesitueerd noordoostelijk langs het Heemsteeds Kanaal tot de Zandvaart. Begin vorige eeuw werd het steeds meer van belang geacht dat grote schepen meer in het midden van de gemeente konden worden, zeker na de bouw van een gemeentelijke gasfabriek. De bestaande Wippervaart was daarvoor te smal, lopende tot de Camplaan (achter de huidige Pinksterkerk), te bochtig en ondiep. Door die vaart te verbreden, de bochten af te snijden en op flinke diepte te brengen zou het verlangde goede vaarwater verkregen worden. Zo zijn in 1913 de eerste voorbereidingen getroffen voor het graven van een kanaal met haven van het Spaarne tot de toen sinds 1908-1909 aan de oostzijde aanwezige gasfabriek. Het kanaal en de haven waren bedoeld voor schepen met een laadvermogen van 200 tot 400 ton,  zodat men direct voor de wal kon van de gasfabriek kon laden en lossen. Daarvoor werd de steenkool uit de Belgische mijnen op vletten (kleine vaartuigen) aangevoerd. Er zijn twee loskaden gemaakt, muren van beton met een bekleding van zuilenbasalt op paalfundering, één kade aan het zuidelijk einde van de weg langs het kanaal, met een lengte van 60 meter en één kade langs het terrein van de gasfabriek, tot een totale lengte van 76 meter; volgens een andere berekening  respectievelijk 90 en 41 meter. Het Heemsteeds Kanaal van het Spaarne naar de gasfabriek [met kwakel] kwam in 1916 gereed. Hiervoor is over een lengte van ongeveer 500 meter gebruik gemaakt van de Wippervaart, die ter plaatse verbreed is. Het overige deel van het kanaal werd nieuw gegraven. De zwaaihaven waar schepen konden draaien is in 1921-1922 aangelegd. Voordien moesten de schepen achterwaarts het kanaal terugvaren. Ook bouwmaterialen zoals stenen, cement en grind werden in grote hoeveelheden per schip aangevoerd. Wegverkeer, de crisistijd en de jaren van de tweede wereldoorlog hadden de bedrijvigheid in de haven aanzienlijk doen verminderen. In het begin van 1953 kwam daar verandering in toen de eerste zandschepen de haven van Heemstede aandeden om duinzand uit de Waterleidingduinen bij Zandvoort te laden. Daarvoor geschiedde het overladen van het duinzand jarenlang vanaf de Leidsevaart bij het station. In december 1956 was de bedrijvigheid zodanig toegenomen dat er met vrachtauto’s wel zo’n tweeduizend kubieke meter zand per dag op zo’n  drie à vier plaatsen in de haven werd aangevoerd. Tussen de dertien en vijftien vrachtauto’s zand was voor een schip van 100 ton laadvermogen voldoende. En met een vloot van dertig schepen, die van en naar de haven voeren gaf dat een hele drukte. Zelf weet ik dat aan de Zandvaart tot in de jaren zeventig via schepen zand is aangevoerd voor het bedrijf van De Jong aan de Kanaalweg/Zandvaart.

Na de eerste voorbereidingen is het Heemsteeds Kanaal in 1916 aangelegd van het Spaarne naar de toenmalige Gasfabriek, met kwakel ofwel voetbrug tegenover Hageveld. In 1921-1922 volgde de Haven.
Na de eerste voorbereidingen is het Heemsteeds Kanaal in 1916 aangelegd van het Spaarne naar de toenmalige Gasfabriek, met kwakel ofwel voetbrug tegenover Hageveld. In 1921-1922 volgde de Haven. De havenkom werd voorzien van twee loskaden, een kade aan het zuidelijk einde van de Kanaalweg (later gebrujkt door De Jong) en een kade langs het terrein van de gasfabriek.
Situatiekaart van het Spaarne en afslag Heemsteeds Kanaal naar de zwaaihaven. Rode streep = Heemsteedse Dreef; rechts daarvan de Componistenwijk en helemaal rechts van het Spaarne ligt Schalkwijk.
Situatiekaart van het Spaarne en afslag Heemsteeds Kanaal naar de zwaaihaven. Rode streep = Heemsteedse Dreef; rechts daarvan de Componistenwijk en helemaal rechts van het Spaarne ligt Schalkwijk.
Winterstilte. Het Heemsteeds Kanaal met zicht op Hageveld in december 1955
Winterstilte. Het Heemsteeds Kanaal met zicht op Hageveld in december 1955
Foto uit 1917 vanaf 't Groot Clooster (latere Hageveld) richting Heemstede met de kwakel over het Heemsteeds Kanaal
Foto uit 1917 vanaf ’t Groot Clooster (latere Hageveld) richting Heemstede met de kwakel over het Heemsteeds Kanaal
De kwakel die Hageveld met de Mozartkade verbindt voor voetgangers en personen met een fiets aan de hand (foto Vic Klep).
De kwakel die Hageveld met de Mozartkade verbindt voor voetgangers en personen met een fiets aan de hand (foto Vic Klep).
Tekening van de nieuwe kwakel met klassieke ophaalbrug over het Heemsteeds Kanaal die in 2015 ter vervanging van de hoge voetbrug in opdracht van de gemeente wordt gebouwd door aannemer Damsteegt uit Meerkerk, aan wie dit werk is gegund als winnaar van een prijsvraag.
Tekening van de nieuwe kwakel met klassieke ophaalbrug over het Heemsteeds Kanaal die in 2015 ter vervanging van de hoge voetbrug in opdracht van de gemeente wordt gebouwd door aannemer Damsteegt uit Meerkerk, aan wie dit werk is gegund als winnaar van een prijsvraag.
Luchtfoto van het Havengebied Heemstede. Rechts de Heemsteedse Dreef. 1994 (Poppe de Boer, NHA)
Luchtfoto van het Havengebied Heemstede. Rechts de Heemsteedse Dreef. 1994. Helemaal vooraan huizen aan de Johannes Verhulstlaan en aan de overzijde van het water de Van den Eijndekade. (Poppe de Boer, NHA)
haven.jpg
Ontwerp Waterhof/Waterspiegel/Waterpark in Heemstede tussen Van den Eijndekade, Wipperplein, Cruquiusweg Een bijschrift invoeren
Ansichtkaart uit omstreeks 1950 van een schip aan de kade van de haven en de gasfabriek en watertoren nabij de Nijverheidsweg op de achtergrond.
Ansichtkaart uit omstreeks 1950 van een schip aan de kade van de haven en de gasfabriek en watertoren nabij de Nijverheidsweg op de achtergrond.
De zwaaihaven van Heemstede met nog veel aangelegde schepen in 1984.
De zwaaihaven van Heemstede met nog veel aangelegde schepen in 1984.
Heemsteeds Kanaal en haven met zicht op watertoren en bedrijventerrein, 1958 (Bert van Vork)
Heemsteeds Kanaal en haven met zicht op watertoren en bedrijventerrein, 1958 (Bert van Vork)
De haven met op de achtergrond zorginstelling De Olijftak, gezien in westelijke richting, 1988.
De haven met op de achtergrond zorginstelling De Olijftak aan de Heemsteedse Dreef, gezien in westelijke richting, 1988.

PLANNEN VOOR DEMPING HAVEN EN HOOGBOUW IN 1970

'Flats aan gedempte Heemsteedse Haven (Haarlems Dagblad van 27 januari 1970)
‘Flats aan gedempte Heemsteedse Haven (Haarlems Dagblad van 27 januari 1970)

‘De fotomontage toont het toekomstige beeld van de Heemsteedse Haven. Zoals we vrijdag reeds meldden zal na de demping van het gedeelte van de haven aan de Heemsteedse Dreef een flat worden gebouwd van acht verdiepingen hoog, met daarin 48 2-kamer-woningen en 24 3-kamer-woningen. Onder het gebouw, , dat met het gezicht naar de Dreef toekomt, is ruimte gedacht voor 38 autoboxen en de bergingen van de bewoners. Het ontwerp van de flats, die gebouwd zullen worden door Smit’s Bouwbedrijf n.v. in Beverwijk, is van het Architectenbureau Vogel-Spaargaren-Valkenberg in Amsterdam. Verwacht wordt dat met de demping van het deel van de Haven nog dit voorjaar zal kunnen worden begonnen. Op de voorgrond is de Heemsteedse Dreef te zien, rechts op de foto de nog aan te leggen Van den Eijndekade als  verbindingsweg tussen de Nijverheidsweg en de Heemsteedse Dreef.  Bovenstaand plan kwam niet tot uitvoering.

haven3.jpg
Met het niet doorgaan van de bouw van en hoge flat is uiteindelijk ook de demping van de haven in 1972 niet doorgegaan.

NIEUWE PLANNEN VOOR HAVENGEBIED IN 1979

In 1979 kwam een werkgroep met een nieuw plan voor de Heemsteedse Haven, slechts gedeeltelijk bedoeld voor jachten, omdat men geen kans zag de loswal zandschepen van de Gebroeders Janssen kwijt te raken. (Deel van bericht uit Haarlems Dagblad van 18 oktober 1979)
In 1979 kwam een werkgroep met een nieuw plan voor de Heemsteedse Haven, slechts gedeeltelijk bedoeld voor jachten, omdat men geen kans zag de loswal zandschepen van de Gebroeders Janssen kwijt te raken. (Deel van bericht uit Haarlems Dagblad van 18 oktober 1979)
Een blik op de haven in 1979 met links de loodsen van brandstoffenhandel Teeuwen.
Een blik op de haven in 1979 met links de loodsen van brandstoffenhandel Teeuwen.
Bedrijvigheid aan de Haven Heemstede (NHA, 1986)
'Zo stelt de werkgroep Haven zich de nieuwe jachthaven van Heemstede voor: twee steigers voor zo'n 26 plezierschepen, een verlaagde wandelpromenade langs de kant van de Havenstraat [op de tekening aan de overzijde van het water]. De ligplaats voor zandschepen valt aan de rechterkant net buiten de prent' (Haarlems Dagblad, 18 oktober 1970).
‘Zo stelt de werkgroep Haven zich de nieuwe jachthaven van Heemstede voor: twee steigers voor zo’n 26 plezierschepen, een verlaagde wandelpromenade langs de kant van de Havenstraat [op de tekening aan de overzijde van het water]. De ligplaats voor zandschepen valt aan de rechterkant net buiten de prent’ (Haarlems Dagblad, 18 oktober 1970).
woonboten1
Foto van de haven met woonboten 1994
woonboten2.jpg
Woonboten moeten weg uit haven Heemstede (Heemsteedse Courant, 9-7-1994)
Meermaals zijn eigenaren van woonboten gemaand de haven als ligplaats te verlaten. Zo moest de tjalk Johanna Maria in 1995 vertrekken (Haarlems Dagblad, 22 november 1995)

Asbestvervuiling op Rusthof, op de grens van Heemstede en Bennebroek

Na jarenlange juridische procedures tussen de eigenaren van manege Rusthof en de Provincie Noord-Holland  in verband met asbestvervuiling nog geen positief resultaat voor de familie MacDonald (Haarlems Dagblad, 6 december 2018)

HEEMSTEDE HAVEN INVENTARISATIERAPPORT 1990

In november 1990 verscheen een nieuw rapport: ‘Heemstede Haven Inventarisatierapport (Bureau voor Ruimtelijke Ordening en Architectuur F.W.van Droffelaar b.v.). Nadien is o.a. het Mobil benzinestation aan de Heemsteedse Dreef afgebroken. Bij het afscheid van de heer Hermes als directeur gemeentewerken Heemstede is door hem op 30 maart 2000 het volgende gezegd: ‘Het gebied rond’ de Haven’ heeft in zijn huidige vorm en uitstraling geen Heemsteedse kwaliteit maar heeft wel degelijk voldoende potenties om daarvan op basis van een goede stedenbouwkundige visie iets moois van te maken. De haven zelf zou mijns inziens een prominente rol kunnnen  vervullen in de stedenbouwkundige opzet van de omgeving voor de haven, door de woonfunctie direct aan de haven te koppelen. Nu de gemeenteraad om redenen van ‘exploitieve risico’s’ heeft besloten het plangebied niet tot ontwikkeling te brengen, kunnen die potenties voorlopig niet worden benut.’

PLANNEN VAN N.V. HAVENDREEF (HUIB BAKKER BOUW) SINDS 2010

Schets van ontwikkeling Havendreef (Huib Bakker Bouw)
Schets van ontwikkeling Havendreef (Huib Bakker Bouw). Vooraan de Zandvaart met daarvoor de Johannes Verhulstlaan; links het Heemsteeds Kanaal en Kanaalweg; daarachter de Haven  met aan deze zijde de Havenstraat en rechts de Heemsteedse Dreef. Aan deze overzijde van de haven de Van den Eijndekade met nieuwbouw Watertorenproject. Het plan behelst 61 eensgezinswoningen en een dierenspeciaalzaak. voor Heems. Voorts is een discutabele woontoren voorzien van negen verdiepingen met 15 appartementen, circa 30 meter hoog.
Nog een ontwerpschets van bureau Hosper voor Havendreef b.v. vanuit Nijverheidsweg (vooraan rechts) en Van den Eijndekade (vooraan links)
Nog een ontwerpschets van bureau Hosper voor Havendreef b.v. vanuit Nijverheidsweg (vooraan rechts) en Van den Eijndekade (vooraan links)
Volgens de plannen van Havendreef b.v. van begin april 2015 zijn 76 woningen voorzien, waarvan 47 grondgebonden 'traditionele woningen', 14 terraswoningewn aan het Heemsteedse kanaal en 15 appartemewnten in
Volgens de plannen van Havendreef b.v., Huib Baker Bouw, van begin april 2015 zijn 76 woningen voorzien, waarvan 47 grondgebonden ‘traditionele woningen’, 14 terraswoningen aan het Heemsteedse kanaal en 15 appartementen in “een paviljoen” [= hoogbouw] aan de haven Gedacht wordt aan een kleinschalige horeca aan het water en dierenspeciaalzaak Heems krijgt een nieuwe plek in het binnengebied. Op bovenstaande impressies is boven een zicht vanuit de nieuwe wijk getekend en onder een zicht vanaf het Heemsteeds Kanaal
Impressie met zicht op de torenflat vanaf de Industrieweg [Havendreef, april 2015]. Globale planning is: behandeling in gemeenteraad: 23 april 2015, start verkoop: zomer 2015 en bij voldoende inschrijvingen start bouwwerkzaamheden in 2016.
Impressie met zicht op de torenflat vanaf de Industrieweg [Havendreef, april 2015]. Globale planning is: behandeling in gemeenteraad: 23 april 2015, start verkoop: zomer 2015 en bij voldoende inschrijvingen start bouwwerkzaamheden in 2016.
Ansichtkaart met woontoren op de Heemsteedse Dreef
Ansichtkaart met woontoren op de Heemsteedse Dreef
De Zandvaart met zicht op Hageveld. Links de Johannes Verhulstlaan en rechts het Havendreef-gebied
De Zandvaart met zicht op Hageveld. Links de Johannes Verhulstlaan en rechts het Havendreef-gebied (foto Ellen Toledo)
Mobil benzinestation van Van Houten aan de Heeemsteedse Dreef nabij de haven en de Havenstraat waar ik in de jaren 70  vooral tijdens  de weekends menigmaal magnumijsjes voor mijzelf, eigen kinderen en buurjongen Max van Burink heb gehaald

WOONTOREN EN DIERENSPECIAALZAAK MIDDEN IN NIEUWE WOONWIJK TWEE PLANOLOGISCHE BLUNDERS

Volstrekt in tegenspraak met wat de ontwerpers van het bestemmingsplan voor Heemstede Cuypers en Stuyt destijds hebben beoogd is het aanzicht van de Heemsteedse Dreef sinds 1982 aangetast met een tussen de overige herenhuizen niet passend flatgebouw van 8 bouwlagen.

Het hoge flatgebouw aan d Heemsteedse Dreef en de hoek Jacob van Cmpenstraat bestaande uir 16 koopflats in acht woonlagen.Ontworpen door architect K./K.Anstoot uit Overveen.
Het hoge flatgebouw aan d Heemsteedse Dreef en de hoek Jacob van Campenstraat bestaande uit 16 koopflats in acht woonlagen.Ontworpen door architect K./K.Anstoot uit Overveen (1982).
De creatie van K.J.Aanstoot uit 1962 in Heemstede anno 2015
De creatie van K.J.Aanstoot uit 1962 in Heemstede anno 2015

De door Huib Bakker Bouw (HBB) beoogde woontoren beneemt het zicht op de Heemsteedse zwaaihaven. Het jongste stedenbouwkundig plan van HBB en Hosper betekent weliswaar een verbetering ten opzichte van eerdere plannen uit 1970 en 2010 maar de woontoren doet afbreuk aan het residentiële karakter van Heemstede. Van wat thans voor een aanzienlijk deel een rommelig bedrijventerrein is, wordt beoogd het gebiedje van nog geen 1,5 hectare met de naam ‘Havendreef’ te transformeren in een vrijwel geheel versteende woonomgeving, welke nauwelijks ruimte overlaat voor groenvoorzieningen. Het blijft nochtans onbegrijpelijk dat midden tussen bestaande woningen en nieuwbouw een nieuwe dierenspeciaalzaak met voorterrein als wezensvreemd element is gepand, welk terrein beter ook voor woningbouw zou kunnen worden aangewend. Het van oorsprong Heemsteedse bedrijf De Jong heeft zich al grotendeels elders gevestigd en een garage als Schalken moet zelf uitzien naar nieuwe huisvesting. Zowel aan aan de nabijgelegen Cruquiusweg als Nijverheidsweg wachten verscheidene leegstaande panden op  een nieuwe bestemming. Nog dichterbij, aan de overkant van het Heemsteeds Kanaal staat a meer dan 2 jaar aan   Industrieweg 6 een voormalige garage leeg ter grootte van 1.220 vierkante meter. Met  een weinig kostbare interne verbouwing kan daar een droomzaak van gemaakt worden. Inclusief een voortreffelijke zichtlocatie voor iedereen die bij de haven via de Van den Eijndekade komt aanrijden ook nog eens  vanuit de Haaelemmermeer goed bereikbaat is via de Cruwuiusweg en Nijverheidsweg.In plaats van een torenflatgebouw kunnen op de plaats van  het te slopen Touchdown center ook 8 levensloopgeschikte appartementen worden neergezet, die in combinatie met het oppervlak dat voor de uit Haarlem afkomstige dierenspeciaalzaak is gereserveerd 7 extra eengezinswoningen in het binnengebied te bouwen, waarmee het totale aantal van 76 wooneenheden conform de plannning van HB/Hosper gelijk blijft.

Vooromslag van door HBB uitgegeven brochure: Havendreef Heemstede Centrum. De gelande torenflat is een ontwerp van het Amsterdamse bureau LEVS architecten van o.a. mw. Marianne Loof, nota bene geboren en getogen in Heemstede
Vooromslag van door HBB uitgegeven brochure: Havendreef Heemstede Centrum. De gelande torenflat is een ontwerp van het Amsterdamse bureau LEVS architecten van o.a. mw. Marianne Loof, nota bene geboren en getogen in Heemstede

Zoals bekend  gaan  Ringoever, het grootste woningbouwproject in Hillegom, op de schop. Ik breng in herinnering dat begin oktober 2014 is besloten dat de met 7 verdiepingen geplande woontoren met appartementen aan de Ringvaart niet doorgaat, omdat daar volgens de Heemsteedse HBB Groep vrijwel geen belangstelling voor bestond.  Heemstede, J.L.P.M.Krol

Reacties in het Haarlems Dagblad van 22 juni en 23 juli 2015
Reacties in het Haarlems Dagblad van 22 juni en 23 juli 2015
Het plan Ringoevers met rechtsonder de Hillegommerbrug. De woontoren links is door HBB geschrapt (HD, 7-0-2014)
Het plan Ringoevers met rechtsonder de Hillegommerbrug. De woontoren links is door HBB geschrapt (HD, 7-0-2014)
Plattegrond van het Plan Havendreef in Heemstede
Plattegrond van het Plan Havendreef in Heemstede

Via de site http://www.heemstede.nl/haven kunnen belangstellenden wensen en ideeën bij de gemeente Heemstede aanleveren over de toekomst van de haven.

Gezicht naar het Noorden op de haven Heemstede. Tekening door Onno Hendrik Dijkstra (1899-1976) (NHA)
Gezicht naar het Noorden op de haven en fabrieksterreinen Heemstede. Tekening door Onno Hendrik Dijkstra (1899-1976) (NHA)

D. (HISTORISCHE) BEDRIJVIGHEID ROND DE HAVEN

Naast de gasfabriek aan de andere zijde van de haven (Cloosterweg  – na WOII ook een ontwikkeld industrieterrein aan de Cruquiusweg, Nijverheidsweg, Industrieweg en Van den Eijndekade (1))  heeft zich midden jaren twintig van de vorige eeuw een klein industriegebied ontwikkeld aan de Havenstraat en Kanaalweg met behalve Nefabas asbestfabriek verschillende bedrijven zoals o.a. Teeuwen’s Brandstoffenhandel, smederij Huis- en Machinefabriek firma De Groot en Coppens, Roest Pluim- en Veevoederbedrijf, Zwart interieurtextielrestanten, autodealers- en garages (Suzuki, Mazda),  houthandels/timmerfabrieken Collet, Gebr. Van den Raad, Van Vlijmen, Rote Westzaan, en zand- en grinthandels van Gebroeders Janssen (maakte sinds 1955 gebruik van de haven), Van Son en De Jong. Te beginnen met een overzicht uit 1990 zullen enkele fabrieken en bedrijven afzonderlijk aan de orde komen.

Foto met gezicht op groothandel textiel/stoffen van Paul Junior, Kanaalweg 2a, en een vrachtwagen van De Jong transport. (Foto van A.Tamminga uit 1992 of 1993).
Foto met gezicht op groothandel textiel/stoffen van Paul Junior, Kanaalweg 2a, en een vrachtwagen van De Jong transport. (Foto van A.Tamminga uit 1992 of 1993).

(1)  Aldaar waren in 1990 met uitzondering van de Cruquiusweg de volgende bedrijven gevestigd: – Tuin- en landschapsinrichting adviesbureau Van Empelen van Aalderen partners; – Handelmaatschappij Hobby Klok; – Groothandel in optiek en horlogerie Friederichs; – Fotolitho en speciaalfotografie Litho-foto Heemstede bv; – Autodealer van de Hoff bv; – Meet- en regeltechniek Oudetronic Computer Sistems; – Im- en exportbedrijf André de la Porte bv; – Grond-weg- en waterbouw gebr. Schelvis; – Bouwbedrijf Blom; – Grafische reproductie; – Atelier; Industrie- en handelsonderneming de Hartog; – Ingenieursbureau (fonteinen) Fehres bv; – Expeditiebedrijf Osirens-Grimas; – Contactlenzen Bausch & Lomb Healthcare and Opties Worldwide; – Harp Beheer bv / Huib Bakker bv Bouw / Van de Poll beheer bv; – Verhagen automatisering Factioned micro-automatisering; – Vendor bv industrie- en handelmaatschappij.

Overzicht van bedrijven in de Havenstraat en Kanaalweg in 1990.
Overzicht van bedrijven in de Havenstraat en Kanaalweg in 1990.

Situatie in 1990 1 = (Voorheen Teeuwen) Ziekenfonds Spaarneland, inclusief Zilveren Kruis Verzekeringen, Stichting recepten uitreken- en codeerbureau, Provinciale stichting samenwerkende ziekenfondsen Noord-Holland; 2 = Stoffengroothandel Pauljunior; 3 = Detailhandel software RUHEKO; 4 = Autoplaatwerkerij Kok & Zn.; 5 Dierenspeciaalzaak Heems; 6 = Zand- en grindhandel De Jong (tevens verwerking grof afval); 7 = Metaalconstructiebedrijf A.Blom; 8 = Autobedrijf Schalken; 9 = Leegstand; 10 = Autocentrale ABH; 11 = Motorservice Spaarnestad; 12 = Beddenspeciaalzaak Beterbed; 13 = Textieldruk JPS Trading Wizz print; 14 = Groothandel keukenventilatie SIMOVENT; [15 aan de Heemsteedse Dreef: Assurantiekantoor Polak en van der Linden]. TEEUWEN – SPAARNELAND ZIEKENFONDS – TOUCHDOWN CENTER op de  hoek van de Havenstraat en Kanaalweg

Gesticht in 1897 door G.Teeuwen in een pand aan de Voorweg groeide Teeuwen's kolenhandel, later ook met olie: brandstoffenhandel genoemd tot een florerende firma totdat tengevolge van het aardgas de teloorgang volgde. Bij een grote brand in 1948 ging de loods bij de haven verloren en werd deze herbouwd. Op deze foto uit 1937 zien we van links naar rechts: directeuren Henk en Gerrit Teeuwen, Jan v.d.Putten (in auto),, Henk Vos, J.W.C.Landwehr, L.v.d.Putten, Henk Broekhoff en Arie Vos. Op deze plaats is het in utiliteitsbouw opgetrokken kantoor van ziekenfonds Spaarneland opgetrokken.
Gesticht in 1897 door G.Teeuwen in een pand aan de Voorweg groeide Teeuwen’s kolenhandel, later ook met olie: brandstoffenhandel genoemd tot een florerende firma totdat ten evolge van het aardgas de teloorgang volgde. Bij een grote brand in 1948 ging de houten loods bij de haven verloren en werd deze herbouwd. Op deze foto uit 1937 zien we van links naar rechts: directeuren Henk en Gerrit Teeuwen, Jan v.d.Putten (in auto) Henk Vos, J.W.C.Landwehr, L.v.d.Putten, Henk Broekhoff en Arie Vos. Op deze plaats is het in utiliteitsbouw opgetrokken kantoor van ziekenfonds Spaarneland opgetrokken.
Advertentie van Teeuwen's Kolenhandel uit de Eerste Heemsteedsche Courant van 11 juli 1940.
Advertentie van Teeuwen’s Kolenhandel uit de Eerste Heemsteedsche Courant van 11 juli 1940. Het kantoor was gevestigd in de Raadhuisstraat.
Tijdens de bezettingstijd kwam de levering van turf als brandstof weer aan de orde (EHC, 25-7-1940)
Tijdens de bezettingstijd kwam de levering van turf als brandstof weer aan de orde (EHC, 25-7-1940)
De oude loodsen van de Gebr. Teeuwen aan de Haven zijn in 1937-1938 vervangen door een opslaghal van 3.200 vierkante meter. Na instorting van de kolenmarkt is men op olie overgeschakeld en na introductie van het aardgas volgde geleidelijke sluiting van vrijwel alle kolenhandels in de regio met uitzondering van Zwarter in de Raadhuisstraat.
De oude loodsen van de Gebr. Teeuwen aan de Haven zijn in 1937-1938 vervangen door een opslaghal van 3.200 vierkante meter. Na instorting van de kolenmarkt is men op olie overgeschakeld en na introductie van het aardgas volgde geleidelijke sluiting van vrijwel alle kolenhandels in de regio met uitzondering van Zwarter in de Raadhuisstraat.
40 jaar Teeuwen 1897-1937. Uit Eerste Heemsteedsche Courant van 18-11-1937
40 jaar Teeuwen 1897-1937. Uit Eerste Heemsteedsche Courant van 18-11-1937
Advertentie van 60 jaar Teeuwen Kolen uit het Haarlems Dagblad van 16 mei 1957
Advertentie van 60 jaar Teeuwen Kolen uit het Haarlems Dagblad van 16 mei 1957
Luchtfoto
Luchtfoto met aan de overzijde van het Heemsteeds Kanaal links de Havenstraat en rechts de Kanaalweg met op hoek van beide straten Teeuwen’s Kolenhandel op een foto uit 1953.
Advertentie Teeuwen uit Haarlems Dagblad van 14 februari 1959
Advertentie Teeuwen uit Haarlems Dagblad van 14 februari 1959
Van de ooit vijf brandstoffenhandelaren in Heemstede: Teeuwen, Heemsteeds Kolenbedrijf, Gijs de Rooy, D.de Graaf en Zwarter wist enkel laatstgenoemde zich tot op heden te handhaven. Op deze foto zien we aan de overzijde van de haven, nabij de vroegere gasfabriek het Heemsteeds Kolenbedrijf.
Van de ooit vijf brandstoffenhandelaren in Heemstede: Teeuwen, Heemsteeds Kolenbedrijf, Gijs de Rooy, D.de Graaf en Zwarter wist enkel laatstgenoemde zich tot op heden te handhaven. Op deze foto zien we aan de overzijde van de haven, nabij de vroegere gasfabriek het Heemsteeds Kolenbedrijf.
Op de plaats aan de Heemsteedse haven op de hoek van de Havenstraat en Kanaalweg waar Teeuwen zijn kolen- en oliebedrijf had is in 1982 naar een ontwerp van ir. Du Pon een kantoor gebouwd voor ziekenfonds Spaarneland. In het begin waren hier ongeveer 200 personen werkzaam.
Op de plaats aan de Heemsteedse haven op de hoek van de Havenstraat en Kanaalweg waar Teeuwen zijn kolen- en oliebedrijf had is in 1982 naar een ontwerp van ir. Du Pon een kantoor gebouwd voor ziekenfonds Spaarneland. In het begin waren hier ongeveer 200 personen werkzaam.
Sloop van kantoorbouw plaats makend voor woningbouw 20-11-2017 (J.P.Teengs)
De haven met links aan de Havenstraat, hoek Kanaalweg het gebouw van ziekenfonds Spaarneland in 1985
De haven met links aan de Havenstraat, hoek Kanaalweg het gebouw van ziekenfonds Spaarneland in 1985
Het huidige gebouw Touchdown Center waar men kantoorruimte kan huren. Na verhuizing van het Zilveren Kruis naar Oostpoort in Haarlem kwam het gebouw in 1997 leeg te staan.
Het huidige gebouw Touchdown Center waar men kantoorruimte kan huren. Na verhuizing van het Zilveren Kruis naar Oostpoort in Haarlem kwam het gebouw in 1997 leeg te staan.

Het gebouw met 4 verdiepingen heeft een vloeroppervlak van 4.400 vierkante meter. Het was eigendom van belegger-autohandelaar F. Kroymans uit Hilversum die 4,1 miljoen had betaald. Januari 2005 is het gebouw gekocht door IMCA Vastgoed van Eric de Vlieger met toenmalig directeur J.Heeremans, zelf woonachtig in Heemstede.  Op de website werd slechts vermeld dat IMCA van plan is ‘het pand als uitgangspunt te gebruiken voor verdere binnenstedelijke herontwikkeling in de stad’ (sic!). ========================

Sinds 1930 leverde zand- en grinthandel Van Son en Zonen ok septictanks (Haarlem's Dagblad, 7-5-1931)
Sinds 1930 leverde zand- en grinthandel Van Son en Zonen ook septictanks (Haarlem’s Dagblad, 7-5-1931)
Adv. van de firma D.A.van Son en Zonen
Adv. van de firma D.A.van Son en Zonen, zand- en grinthandel, Havenstraat 5 Uit: Haarlem’s Dagblad van 31-12-1959
Advertentie van Aerodyne, met een werkplaats (naast o.a. zand- en grinthandels Van Son en De Jong) gevestigd aan de Kanaalweg 15 Heemstede. (Haarlem's Dagblad, 6-12-1941)
Advertentie van ingenieursbureau Aerodyne van uitvinder en ondernemer ir. H.van Tongeren, met een werkplaats, een gehuurde loods, (naast o.a. zand- en grinthandels Van Son en De Jong) gevestigd aan de Kanaalweg 15 Heemstede. (Haarlem’s Dagblad, 6-12-1941)
De thans verwaarloosde loods aan de Kanaalweg, destijds in gebruik door Van Tongeren, die binnen afzienbare tijd wordt gesloopt in verband met de nieuwbouw Havendreef.
De thans verwaarloosde loods aan de Kanaalweg, destijds in gebruik door Van Tongeren, die binnen afzienbare tijd wordt gesloopt in verband met de nieuwbouw Havendreef.
Met de brute moord door Duitse bezetters op directeur ir.Herman van Tongeren in 1944 kwam een eind aan de werkplaats. Wat enkel resteert is een beschadigd email reclamebord van Proefstand Aerodyne[ tegenwoordig in archiefcollectie van HVHB]
Met de brute moord door Duitse bezetters op directeur ir.Herman van Tongeren in 1944 kwam een eind aan de werkplaats. Wat enkel resteert is een beschadigd email reclamebord van Proefstand Aerodyne, waar modellen op schaal werden vervaardigd. [bord bevindt zich  tegenwoordig in archiefcollectie van HVHB]
Begin jaren 60 van de vorige eeuw beschikte de internationale CocaCola organisatie over een depot aan de Kanaalweg in Heemstede
Begin jaren 60 van de vorige eeuw beschikte de internationale CocaCola organisatie over een depot aan de Kanaalweg in Heemstede. (Adv. uit Haarlem’s Dagblad van 8-4-1960).
De destijds populaire cocacola plaatjes konden ook via het depot te Heemstede worden betrokken (Haarlem's Dagblad)
De destijds populaire cocacola plaatjes konden ook via het depot te Heemstede worden betrokken (Haarlem’s Dagblad)

——————————————————————————————

Midden jaren 60 van de vorige eeuw was n.v. Glastra, met o.a. verkoop van keukenmachines, gevestigd aan de Kanaalweg 15
Midden jaren 60 van de vorige eeuw was n.v. Glastra, met o.a. verkoop van keukenmachines, gevestigd aan de Kanaalweg 15 (De Tijd, 10-1-1968)
Advertentie van n.v.Gl;astra uit de Telegraaf van 4-12-1965
Advertentie van n.v.Glastra, fabriek en handelsbureau voor keuken- en winkelmachines in Haarlem (Regulierstraat/Lorentzkade) en tijdelijk een magazijn in Heemstede (de Telegraaf van 4-12-1965)

——————————————————————————————

Opgericht in 1924 en gevestigd op het adres Havenstraat 39 was de Eerste Heemsteedsche Rolluiken- en Markiezenfabriek (1940).
Opgericht in 1924 en gevestigd op het adres Havenstraat 39 was de Eerste Heemsteedsche Rolluiken- en Markiezenfabriek (1940).
Directeur van de rolluiken- en markiezenfabriek was de heer M.Th.Hessels (1929)
Directeur van de rolluiken- en markiezenfabriek was de heer M.Th.Hessels (1929)
Nog een advertentie uit Eerste Heemsteedse Courant van 30-12-1930. Vanwege opgelegde verduistering zou in 1940 nog een laastste opleving plaatsvinden, van het bedrijf 'Eerste Heemsteedsche Rolluiken- en Marquisenfabriek'.
Nog een advertentie uit Eerste Heemsteedse Courant van 30-12-1930. Vanwege opgelegde verduistering zou in 1940 nog een laatste opleving plaatsvinden van het bedrijf ‘Eerste Heemsteedsche Rolluiken- en Marquisenfabriek’.
Vanwege de oorlogsomstandigheden moest het rolluikenbedrijf sluiten. De laatste advertentie in het Haarlems Dagblad dateert van 18-12-1941.
Vanwege de oorlogsomstandigheden moest het rolluikenbedrijf sluiten. De laatste advertentie in het Haarlems Dagblad dateert van 18-12-1941.
Midden jaren 50 van de vorige eeuw was op het adres Havenstraat 39 Heemstede het Heemsteeds Vloerenbedrijf gevestigd. Die leverde o.a. Colonyvil asbest tegels , vervaardigd door Linoleum Krommenie (adv. uit Haarlem's Dagblad, 26-3-1956).
Midden jaren 50 van de vorige eeuw was op het adres Havenstraat 39 Heemstede het Heemsteeds Vloerenbedrijf gevestigd. Die leverde o.a. Colonivyl asbest tegels , vervaardigd door Linoleum Krommenie (adv. uit Haarlem’s Dagblad, 26-3-1956).
Vanaf 1972 had de Zaanse houthandel Rote Westzaan enkele jaren vestiging in Heemstede (adv. uit De Telegraaf van 3-2-1971)
Vanaf 1972 had de Zaanse houthandel Rote Westzaan enkele jaren vestiging in Heemstede (adv. uit De Telegraaf van 3-2-1971)

———————————————————————————————-

Suzuki-garage, vh. Havenstraat 51, Heemstede (Google)
Suzuki-garage, vh. Havenstraat 51, Heemstede (Google)
Directeur Harry Kunst voor de Suzuki en Hyundai garage, Havenstraat 51, in 2009 (foto Ton van den Brink)
Directeur Harry Kunst voor de Suzuki en Hyundai garage, Havenstraat 51, in 2009 (foto Ton van den Brink)

In de Heemsteder van 5 augustus 2009 verscheen een artikel over garage Kunst: ‘Het zou rustig moeten zijn, maar Harry Kunst moet deze vrijdag zes wagens afleveren. Wel toevallig dat net de Heemsteder binnen komt lopen, maar de eigenaar van de Suzuki en Hyundai garage aan de Havenstraat maakt toch even tijd vrij voor een gesprekje. De eerste drie maanden van dit jaar waren spannend, maar het tij is gekeerd. Ze halen met het hele team de vijfentwintig jaar wel, want op 1 februari 2010 bestaat garage Kunst met de elf medewerkers die het bedrijf mee helpen groeien (…)’. 

Bericht over verhuizing Automobielbedrijf Kunst b.v. Suzuki- en Hyundaidealer, Havenstraat 51 naar Cruquiusweg 29A. (De Heemsteder van 21-12-2011).
Bericht over verhuizing Automobielbedrijf Kunst b.v. Suzuki- en Hyundaidealer, Havenstraat 51 naar Cruquiusweg 29A. (De Heemsteder van 21-12-2011).
Waar garage Kunst zat bevindt zich nu tijdelijk een vestiging van Dorcas
Waar garage Kunst zat bevindt zich nu tijdelijk een vestiging van Dorcas.  (Touchdown Store) tot de verhuizing naar de Herenweg in het voormalig t.k. Vereeniginggebouw

SMEDERIJ DE GROOT & COPPENS AAN DE KANAALWEG

Gezicht vanaf de kade aan de Kanaalweg met binnenschepen. Aan de horizon Hageveld, in het midden het weiland van Van der Zijden en rechts de watertoren en gasfabriek
Gezicht vanaf de kade aan de Kanaalweg met binnenschepen. Aan de horizon Hageveld, in het midden het weiland waar de koeien liepen van slager  Van der Zijden en rechts de watertoren en gasfabriek

De smederij De Groot & Coppens is in 1926/1927 opgericht door de heren P.J.de Groot en P.J.Coppens. P.J.de Groot woonde op het adres Kanaalweg 3 en P.J.Coppens op nummer 5. Het bedrijf  veranderde geleidelijk van een smidse tot een machinewerkplaats.  Het fraaie siersmeedwerk van Heemsteedse bruggen, zoals over de Zandvaart op de Heemsteedse Dreef, de Glipperbrug en de Bronsteebrug  is afkomstig van deze firma.

De Bronsteebrug in Heemstede met smeedijzeren hek van
De Bronsteebrug in Heemstede met smeedijzeren hek van De Groot & Coppens.
Oude ansichtkaart van de Zandvaartbrug aan de Heemsteedse Dreef met fraai hekwerk van De Groot & Coppens.
Oude ansichtkaart van de Zandvaartbrug aan de Heemsteedse Dreef met fraai hekwerk van De Groot & Coppens.
Nog een foto van de in 1929 gebouwde brug over de Zandvaart aan de Heemsteedse Dreef met hekwerk van Coppens
Nog een foto van de in 1929 gebouwde brug over de Zandvaart aan de Heemsteedse Dreef met hekwerk van De Groot en Coppens
De Zandvaartbrug en andere omstreeks 1930 gebouwde bruggen werden voorzien van een damestoilet en aan de andere zijde een herentoilet.
De Zandvaartbrug en andere omstreeks 1930 gebouwde bruggen werden voorzien van een damestoilet en aan de andere zijde een herentoilet.
Kleine ongelukken en branen hebben zich meer dan eens voorgedaan, gelukkig niet met dodelijke afloop. Bericht uit: ECH van 16-8-1929.
Kleine ongelukken en branden hebben zich meer dan eens voorgedaan, gelukkig niet met dodelijke afloop. Bericht uit: ECH van 16-8-1929.

Na het overlijden van compagnon De Groot in 1940 is Coppens nog een aantal jaren doorgegaan tot het bedrijf in andere handen overging. Met herinneringen van mevrouw G.M.M.Nieuwenhuizen-Coppens en de heer J.de Groot is een artikel over De Groot & Coppens gepubliceerd in HeerlijkHeden van februari 2004, nummer 119.

Kade aan de Kanaalweg waar draglines van het Grondverzetbedrijf de Cycloop per schuit zijn aangevoerd voor reparatie bij de machinefabriek van De Groot & Coppens.
Kade aan de Kanaalweg waar draglines van het Grondverzetbedrijf de Cycloop per schuit zijn aangevoerd voor reparatie bij de machinefabriek van De Groot & Coppens.
Het personeel van De Groot en Coppens Huis- en Machinesmederij voor het pand aan de Kanaalweg
Het personeel van De Groot en Coppens Huis- en Machinesmederij voor het pand aan de Kanaalweg.Van links naar Rechts zien we: H.Snippe, P.J.de Groot, H.Beringen, L.Coppens, P.J.Coppens, P.Moeke. B.Adema en Hensbergen.
Advertentie van De Groot & Coppens uit EHC, 29-2-1940
Advertentie van De Groot & Coppens uit EHC, 29-2-1940
Advertentie van De Groot & Coppens, uit Haarlems Dagblad van 31-12-1941
Advertentie van De Groot & Coppens, uit Haarlems Dagblad van 31-12-1941
Overlijdensbericht van mede-oprichter P.J.de Groot. Uit Haarlems Dagblad van 19 juni 1940
Overlijdensbericht van mede-oprichter P.J.de Groot door compagnon P.J.Coppens. Uit Haarlems Dagblad van 19 juni 1940

AUTOSCHADEBEDRIJF KOK IN DE HAVENSTRAAT EN KANAALWEG Het autoschadebedrijf Kok is op 30 januari 1950 opgericht door de toen 45 jaar oude Theodorus Adrianus Kok (overleden in 1973). Het bedrijf is in drie panden aan de Havenstraat en Kanaalweg gehuisvest geweest. Begonnen is op 30 januari 1950 in een pandje van de heer Van Lent aan de Havenstraat 1b in Heemstede. In 1956 kwam het aanbod van Teeuwen om de garage te verhuizen naar de Havenstraat 65B waar zich een oude opslagplaats voor kunstmestbalen bevond. Na een noodzakelijke verbouwing is hiernaar verhuisd. Nadat de machinefabriek van De Groot & Coppens aan de Kanaalweg was vrijgekomen zijn eerst de bovenetages gereed gemaakt voor bewoning. In 1975 zijn na een verbouwing de garage en spuiterij in gebruik genomen.

Voorzijde van publicatie over 50 jaar firma Kok 1950-2000, Kanaalweg 15 Heemstede
Voorzijde van publicatie over 50 jaar firma Kok 1950-2000, Kanaalweg 15 Heemstede
Eerste visitekaartje Th.A.Kok, Kanaalweg 1b Heemstede
Eerste visitekaartje Th.A.Kok, Kanaalweg 1b Heemstede
Het pand Kanaalweg 5 van Th.Kok & Zn, autoplaatwerkplaats in 1975, voorheen de smederij van De Groot & Coppens.
Het pand Kanaalweg 5 van Th.Kok & Zn, autoplaatwerkplaats in 1975, voorheen de smederij van De Groot & Coppen

ROEST’s PLUIMVEE- EN VOEDERBEDRIJF AAN DE KANAALWEG 9 OPGERICHT IN 1937

Email bord van Roest's Pluimveevoeders in Heemstede
Email bord van Roest’s Pluimveevoeders in Heemstede
Een kaart van Roest's Pluimvee- en Veevoederfabriek uit 1933.
Een kaart van Roest’s Pluimvee- en Veevoederfabriek uit 1933.
Overlijdensbericht van Jac. Roest, oprichter en directeur van het pluimveebedrijf. Hij woonde op het adres Joh. Verhulstlaan 44 en is begraven op de Algemene Begraafplaats (Telegraaf, 24-11-1936)
Overlijdensbericht van Jac. Roest, oprichter en directeur van het pluimveebedrijf. Hij woonde op het adres Joh. Verhulstlaan 44 en is begraven op de Algemene Begraafplaats (Telegraaf, 24-11-1936)
Uitgave van 'Op weg naar succes' door Roest's puimvee- en veevoederfabriek (Nieuwsblad van Friesland, 19-1-1938).
Uitgave van ‘Op weg naar succes’ voor konijnenfokkers door Roest’s pluimvee- en veevoederfabriek (Nieuwsblad van Friesland, 19-1-1938).
Ex-boekhouder van Roest-veevoederfabriek beboet. Bericht uit De Tijd van 9-9-1953
Ex-boekhouder van Roest-veevoederfabriek beboet. Bericht uit De Tijd van 9-9-1953
Het personeel verzameld voor het pluimveebedrijf J.Roest aan de Kanaalweg in Heemstede. In het verleden een begrip. De reclameleus luidde 'Door roest tot goud'. De firma is overgegaan naar J. W.Lenderink uit de Bosboom Toussaintlaan 63 en na diens overlijden in 1953 naar diens dochter. Ten slotte opgegaan in Bertels' veevoeder uit Amsterdam. Op deze foto staat in het midden mevrouw Bertels, rechts haar echtgenoot en links van het echtpaar hun dochter. Op de achtergrond is het huis van zand- en transportbedrijf J.L.de Jong zichtbaar.
Het personeel verzameld voor het pluimveebedrijf J.Roest aan de Kanaalweg in Heemstede. In het verleden een begrip. De reclameleus luidde ‘Door roest tot goud’. De firma is overgegaan naar J. W.Lenderink uit de Bosboom Toussaintlaan 63 en na diens overlijden in 1953 naar diens dochter. Ten slotte opgegaan in Bertels’ oliefabriek-veevoeder uit Amsterdam. Op deze foto staat in het midden mevrouw Bertels, rechts haar echtgenoot en links van het echtpaar hun dochter. Op de achtergrond is het huis van zand- en transportbedrijf J.L.de Jong zichtbaar.
aandeel

Bewijs van aandeel Roest’s Pluimvee- en Veevoederfabriek Heemstede

Een aandeel van n.v. Roest's Pluimvee- en Veevoederbedrijf en name van Bertels' Oliefabrieken uit 1960.
Een aandeel van n.v. Roest’s Pluimvee- en Veevoederbedrijf en name van Bertels’ Oliefabrieken uit 1960.
De heer en mevrouw Lenderink voor het bedrijf van Roest aan de Kanaalweg (foto Bob van der Lans)
De heer J.W.Lenderink en dochter W.Lenderink voor het bedrijf van Roest aan de Kanaalweg (foto Bob van der Lans)
De jonge Bob van der Lans als kantoorklerk bij de firma Roest in Heemstede, zijn eerste baantje. Hij werd professioneel fotograaf in Hillegom
De jonge Bob van der Lans als kantoorklerk bij de firma Roest in Heemstede, zijn eerste baantje. Hij werd professioneel fotograaf in Hillegom
Nog een foto van vader en dochter Lenderink voor de fabriek van Roest aan de Kanaalweg in Heemstede
Nog een foto van vader en dochter Lenderink voor de fabriek van Roest aan de Kanaalweg in Heemstede
Bericht van opvolging directie Roest's pluimvee- en veevoederfabriek door mej. W.Lenderink, 1 mei 1953
Bericht van opvolging directie Roest’s pluimvee- en veevoederfabriek door mej. W.Lenderink, 1 mei 1953
Overdracht van aandelen Roest's Pluimvee- en Veevoederfabriek n.v. aan Bertels Oliefabrieken, 1960 en 1962.
Overdracht van aandelen Roest’s Pluimvee- en Veevoederfabriek n.v. aan Bertels Oliefabrieken, 1960 en 1962.
IN 1963 volgde het faillissement van Bertels n.v., inclusief Roest veevoederfabriek in Heemstede (Leeuwarder Courant, 31-5-1963).
IN 1963 volgde het faillissement van Bertels n.v., inclusief zusterbedrijf Roest veevoederfabriek in Heemstede (Leeuwarder Courant, 31-5-1963).

HEEMS’ DIERENSPECIAALZAAK KANAALWEG 7-9 SINDS 1970

Vooromslag van boek: Van groene erwt tot tropische vis, Heems sinds 1822. Haarlem, De Vrieseborch, 1997.
Vooromslag van boek: Van groene erwt tot tropische vis, Heems sinds 1822. Haarlem, De Vrieseborch, 1997.

De firma Heems is in 1822 opgericht door Pieter Heems (Heijms) samen met zijn echtgenote Marijtje van Heems-Steenvoorden in de Anthoniestraat (vroeger Achterstraat geheten) te Haarlem. Was lange tijd gevestigd aan de Korte Herenvest 9-17. Op 7 februari 1970 verplaatst naar Kanaalweg 9, voorheen het pand van Roest’s pluimvee- en veevoederfabriek. De zaaknaam is gewijzigd in ‘Heems van 1822’. Met ingang van 1955 vond een uitbreiding plaats met de im- en export van tropische zoet- en zoutwatervissen. Tegenwoordig is de zesde  generatie in het bedrijf werkzaam.

Dierenspeciaalzaak Heemstede, 1970 (NHA)
Dierenspeciaalzaak Heemstede, 1970 (NHA)
Interieur Heems (NHA)
Interieur Heems (NHA)
Firma Heems, Kanaalweg 7
Firma Heems, Kanaalweg 7
Uithangbord van Heems in 1982 aangebracht bij het 160-jarig bestaan, ontworpen door kunstenaar Huib Rutte uit IJmuiden.
Uithangbord van Heems in 1982 aangebracht bij het 160-jarig bestaan, ontworpen door kunstenaar Huib Rutte uit IJmuiden.
Bij het 160-jarig bestaan van de firma Heems, dierenspeciaalzaak in Haarlem - Heemstede
Bij het 160-jarig bestaan van de firma Heems, dierenspeciaalzaak in Haarlem – Heemstede
Heems na de verbouwing Kanaalweg 7 in 1970.
Heems na de verbouwing Kanaalweg 7 in 1970.
Foto uit 1982 gemaakt ter gelegenheid van het 160 jarig bestaan van Heems met van links naar rechts: Gerda van Zijl, Rob Windt, Herman Assendelft, Jos Heems, Piet Heems, Frans Heems, Aad Moring en Carel Nagtegaal.
Foto uit 1982 gemaakt ter gelegenheid van het 160 jarig bestaan van Heems met van links naar rechts: Gerda van Zijl, Rob Windt, Herman Assendelft, Jos Heems, Piet Heems, (directeur), Frans Heems, Aad Moring en Carel Nagtegaal.
Heems
Dierenwinkel Heemst wordt hofleverancier (Haarlems Dagblad, 1-5-1997)
De firma Heems ontvangt het predikaat van Hofleverancier in 1997, links burgemeester N.H.van den Broek-Laman Trip
De firma Heems ontvangt het predikaat van Hofleverancier in 1997, links burgemeester N.H.van den Broek-Laman Trip
Artikel over uitbreiding van familiebedrijf Heems, uit het Haarlems Dagblad van 7 december 1988.
Artikel over uitbreiding van familiebedrijf Heems, uit het Haarlems Dagblad van 7 december 1988.
Heems sinds 1922 in 2015
Voorgevel van Heems sinds 1922 in 2015
Met ingang van 2019 zijn 240 zonnepanelen geplaatst op het dak van de firma Heems (de Heemsteder, januari 2019)
Zesde zonnedak bij Heems sinds 1822 officieel open (Heemsteeds Nieuwsblad, 29 januari 2019)

DE JONG ZAND- EN GRINTBEDRIJF, Kanaalweg 15 In 1928 is door aannemer W.Thunnissen een loods gebouwd op het adres Kanaalweg 15. In 1935 is hier het zandbedrijf J.L.de Jong gevestigd, daarvoor gevestigd aan de Meerweg 35. Voor uitvoeriger informatie over de voorouders van J.L.de Jong (Romke de Jong en Harke de Jong) zie: ‘Harke de Jong (1891-1974); een Friese vrijbuiter in Heemstede’.

Ontwerp van het in 1935 voor Jan Laurens de Jong gebouwde huis door aannemer W.Thunnissen en architect N.J.Nijman (Bouwkundearchief gemeente Heemstede).
Ontwerp van het in 1935 voor Jan Laurens de Jong gebouwde huis door aannemer W.Thunnissen en architect N.J.Nijman (Bouwkundearchief gemeente Heemstede).
Advertentie van J.L.de Jong uit 1940.
Advertentie van J.L.de Jong uit 1940.
Advertentie van J.L.de Jong & Zn. uit Haarlem's Dagblad van 31-12-1941
Advertentie van J.L.de Jong & Zn. uit Haarlem’s Dagblad van 31-12-1941
Zand- en grintbedrijf De Jong aan de Kanaalweg Heemstede in 1982
Zand- en grintbedrijf De Jong aan de Kanaalweg Heemstede in 1982
Activiteiten van zandbedrijf De Jong aan de Kanaalweg, 1982 (NHA)
Activiteiten van zandbedrijf De Jong aan de Kanaalweg, 1982 (NHA)
Uitvinder, industrieel en oorlogsslachtoffer ir.Hermanus van Tongeren *1899-1944) was net een ingenieursbureu gevestigd aan de Johannes Verhulstlaan 34 in Heemstede. Aan de overzijde van de Zandvaart huurde hij van De Jong bovenstaande loods (recente foto) in gebruik als proefstation voor zijn uitvinden op het gebied van cyclonen.
Uitvinder, industrieel en oorlogsslachtoffer ir.Hermanus van Tongeren *1899-1944) was net een ingenieursbureu gevestigd aan de Johannes Verhulstlaan 34 in Heemstede. Aan de overzijde van de Zandvaart huurde hij van firma De Jong aan de Kanaalweg bovenstaande loods (recente foto) in gebruik als proefstation voor zijn uitvinden op het gebied van cyclonen.

VOOR NADERE INFORMATIE OVER INGENIEURSBUREAU VAN TONGEREN, ZIE:

Schaatsers in de haven Heemstede. Rechts de sleepboot van oud-schipper P.van Wijk (NH ARCHIEF, Cees de Boer, 1985).
Schaatsers in de haven Heemstede. Rechts de sleepboot van oud-schipper P.van Wijk (NH ARCHIEF, Cees de Boer, 1985).
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was het bedrijfsterrein van De Jong een steen des aanstoots voor de omgeving. Eind 1989 keerde de rust terug nadat de enorme berg afval was verdwenen (Heemsteedse Courant van 25-10-1989).
In de jaren tachtig van de vorige eeuw was het bedrijfsterrein van De Jong een steen des aanstoots voor de omgeving. Eind 1989 keerde de rust terug nadat de enorme berg afval was verdwenen (Heemsteedse Courant van 25-10-1989). Tegenwoordig is het bedrijf grotendeels gevestigd in Nieuw Vennep.
Dorcas moet complex Havenstraat49 verlaten. Uit: Heemsteedse Courant van 12 augustus 2015
Dorcas moet complex Havenstraat 49 verlaten. Uit: Heemsteedse Courant van 12 augustus 2015 [Intussen is met ingang van 2016 een nieuwe huisvesting gevonden in het (leegstaande) voormalig Verenigingsgebouw aan de Herenweg, eigendom van de r.k.Bavoparochie.
Sinterklaas komt via het Heemsteedse Kanaal en de Haven aan in Heemstede, 14 november 2015 (foto Ellen Toledo)
Sinterklaas komt via het Heemsteedse Kanaal en de Haven aan in Heemstede, 14 november 2015 (foto Ellen Toledo)
haven.jpg
Haven van Heemstede, illustratie van Eric J.Coolen, in Kalender Heemstede 2016

PRESENTATIE IDEEEN EN START ‘HAVENLAB’ IN HEEMSTEDE

Augustus 2015.  Om tot een inrichtingsplan voor de haven van Heemstede te komen, heeft de gemeente Heemstede een oproep gedaan om wensen en ideeën in te sturen. Hierop is massaal gereageerd. De ruim 700 reacties hebben een schat aan creatieve ideeën opgeleverd. Vanwege dit enthousisme onder de deelnemers – en hun wens om betrokken te blijven – gaat het roer om. Tijdens een bijeenkomst op 25 augustus in de voormalige garage aan de Industrieweg 6 kan iedereen die hart heeft voor de haven van Heemstede zich aanmelden voor het Havenlab; in een ontwerpteam zullen zij zelf het inrichtingsplan voor de haven gaan opstellen. 

Juli 2016 sloopwerk in havengebied gestart

asbest

                                     Sloopwerk in de Haven, uit de Heemsteder van 13 juli 2016

asbest1

Voortgang afbraak Havendreefterrein door sloopbedrijf van Berkel. Artikel uit de Heemsteedse Courant van 27 juli 2016.

Havendreef1
Zicht op Havendreef met  aan de andere zijde van de Zandvaart het huis van De Jong, in het midden het vm. kantoorencomplex en rechts de nieuwbouw (1 augustus 2017)
Havendreef2
Zicht op  nieuwbouw Havendreef vanaf achterzijde  Johannes Verhulstlaan (1 augustus 2017)
haven1
Volgende fase nieuw Havengebied vangt aan (de Heemsteder, 1–11-2017)
havendreef10
Zicht op sloopactiviteiten Havendreef 8-11-2017
P1010084
Huize de Jong in ruim 1 dag van sloopwerk exit en vh. Heems volgt spoedig (9-11-2017

Op 21 november 2017 berichtte de Heemsteedse Courant: SLOOP HAVEBNDREEF GESTART ‘Heemstede De sloop van het Touchdown Center Heemstede – ook wel bekend als het voormalige Zilveren Kruisgebouw – is woensdag 15 november officieel gestart. Naast het gebouw is ook de sloop van de woningen aan het Kanaalweg in volle gang. Dit zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de tweede fase nieuwbouwwoningen in project Havendreef Heemstede. De ontwikkeling van het project Havendreef kent een lange voorgeschiedenis. HBB Groep heeft het gebouw in 2005 aangekocht. De gemeente Heemstede heeft dit pand gehuurd tijdens de zomer van 2006 tot voorjaar van 2008. Vervolgens werd het pand ingezet voor kleinschalige en creatieve ondernemingen, genaamd Touchdown Center Heemstede. De plek kent een lange periode van ontwikkelen en herontwikkelen vertelt Martijn van de Poll, directeur HBB Groep. “In eerste instantie was het plan om alleen het bestaande pand te herontwikkelen, maar kijkend naar de omgeving en intensief overleg met de buurt en de gemeente Heemstede zou dit een gemiste kans zijn en is uiteindelijk besloten om en aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied te gaan ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat dit een goede zet is geweest. Hier ontstaat met fase 1 een hoog kwalitatieve nieuwe leefomgeving, een nieuw stukje Heemstede. Samen met fase 2 wordt dit een bijzondere en nieuwe woonomgeving omsloten door water”. In nieuwbouwproject Havendreef is de nieuwe winkel voor dierenspeciaalzaak Heems gerealiseerd. Er worden eensgezinswoningen, appartementen en stallingsgarage en een horecavoorziening gebouwd. Het project is gelegen in het gebied tussen de Havenstraat, het Heemsteeds Kanaal en de Zandvaart. In fase 1 is HBB volop bezig met de afbouw van de eerste woningen’.  

Sloop van voormalig kantoor Zilveren Kruis bij Havendreef 20 november 2017
Sloop kantoorgebouw Havenstraat, 21 november 2017
Panorama Havendreef 2017
Panorama Havendreef Heemstede met vm. Zilveren Kruis-kantoor
Zicht op nieuwbouw Havendreef met huizen en Heems-winkel (de laagbouw), rechts de eerste jaren 30-winingen aan de Mastkade  en in de verte het flatgebouw aan de Heemsteedse Dreef/hoek Zandvaartkade
Haven Heemstede krijgt in 2018 facelift (Sjaak Smakman, in: Haarlems Dagblad van 23-11-2017)
vervolg van: Haven Heemstede krijgt in 2018 facelift (Haarlems Dagblad, 23-11-2017)
start inspraak over ontwerp van de haven. (informatie van de gemeente Heemstede, 31 januari 2018, gepubliceerd in de Heemsteder
situatie Havendreef 19 december 2017
Situatie Havendreef 19 december 2017
nieuwbouw Havendreef 20-1-2018 (J.P.Teengs)
nieuwbouw Havendreef 20-1-2018 (J.P.Teengs)
nieuwbouw Havendreef 20-1-2018 (J.P.Teengs)
voortgang Havendreef, 7-2-2018 (J.P.Teengs)
Na oplevering eerste deel Havendreef (begin 2018) (J.P.Teengs)
vervolg tweede deel Havendreef (maart 2018) (J.P.Teengs)
De situatie van Havendreef op 17 april 2018
de (veelal jonge) bewoners van de toekomst kwamen 18 april een kijkje nemen naar de vorderingen van het project
Havendreef 28 mei 2018 (J.P.Teengs)
Voortgang bouw Havendreef, Zandvaartzijde (J.P.Teengs, 28 mei)
Voortgang Havendreef, Mastkade/Zandvaart, 18 juni 2018
voortgang Havendreef, september 2018 (J.P.Teengs)
P1010638
voortgang bouw tweede fase Havendreef 17 oktober 2018
P1010632
voortgang Havendreef 17 oktober 2018
Zonnepanelen op dak Heems (Haarlems Dagblad, 14 januari 2019)
Partijen akkoord met inrichting haven (de Heemsteder, 20 maart 2019)
Nog onbewoond is eind juni in 3 nieuwe panden ingebroken aan de Mastkade. Het zou gaan om bouwmaterialen. De politie heeft na de diefstal een 17-jarige jongen die met een bestelwaren richting Hoofddorp reed hebben aangehouden.
Nieuwbouw deel Mastkade, Havendreef (1 juli 2019)
Nieuwbouwproject Havendreef in Heemstede bereikt hoogste punt. (Heemsteeds Nieuwsblad, 20 november 2019)
Mooi uitzicht vanaf torenflat Havendreef (de Heemsteder, 11-3-2020)
(de Heemsteder 27-3-2020)
Zie: Veel veranderd aan de haven; door Marloes van Buuren. Zie: HeerlijkHeden, nummer187, 2021, pagina 43
Oplevering hoogbouw Havendreef. Persbericht: HBB Groep heeft de woontoren van project Havendreef aan de haven in Heemstede opgeleverd. Het gaat om een toren met 9 verdiepingen,. De locatie aan drie kanten omringd door water, was een verouderd bedrijventerrein. Havendreef biedt nu ruimte aan 14 terraswoningen, 47 eensgezinswoningen, 14 appartementen, 1 penthouse), op de benedenetage een te openen restaurant. Verder op het terrein dierenspeciaalzaak Heems. De bouw van de laatste fase van project Havendreef, waar de woontoren deel van uitmaakt, in het voorjaar van 2018 gestart, BHH Groep rond met de aflevering van de 15 appartementen het woningbouwproject af. Met de 76 woningen voorziet de HBB Groep in de behoefte aan een doelgroep die graag in het Heemstede aan het water wil wonen, met de winkelstraten van Heemstede op loopafstand. Nieuwbouwproject Havendreef ligt, omsloten door het water van de Zandvaart, het Heemsteeds Kanaal en de haven, net achter de Heemsteedse Dreef. Een openbare steiger verbindt de wijk en woningen met de horeca onderneming onder de woontoren.
Project Havendreef bijna klaar, met nieuwe straatnamen als Mastkade, Zeilstraat en Ankerkade (de Heemsteder, 8 juni 2020)
Pizzabar Nolita opent zaak in de Heemsteedse haven (Haarlems Dagblad, 14 november 2020)
IJsprent aan de Havendreef (de Heemsteder, 17-2-2021)
Een nieuwe brug aan de Van de Eijndekade werd geopend door wethouder Pieter van de Stad (sinds 2015 burgemeester van Lansingerland) ( Haarlems Dagblad, 9 december 2009)
Werkzaamheden haven aan de gang (de Heemsteder, 24 maart 2021)
Vm. Havendreef. Vóor de Zandvaart de Mastkade, daarachter de Johannes Verhulstlaan. Rechts het Heemsteeds Kanaal met Kwakelbrug van de Mozartkade naar Hageveld
Schip uit de Haven blokkeert uitzicht Spaarneborch-bewoners (Haarlems Dagblad, 4 juni 2021)
Nieuws: Haven naar verwachting najaar 2021 klaar (Heemsteder, 28 juli 2021)
(Heemsteedse Courant, 3 augustus 2021)
Sinterklaas arriveert, geaccompagneerd door een wethouder, per boot via het Heemsteeds Kanaal op zaterdag13 november 2021 onder grote belangstelling aan in het haventje van Heemstede. Hij ging ditmaal niet aan wal vanwege coronaperikelen (Heemsteder, 17-11-2021, foto J.Kan)
Nieuwjaarsduik 1 januari 2022 in Heemsteedse haven (Heemsteder, 5 januari 2022, foto Ger de Barbanson)
25 jaar Symfonisch Blaasorkest Heemstede (SBH) o.l.v. Leon Bosch + Teisterbant met Miklos Fürst als dirigent gaven een openluchtconcert aan de vernieuwde haven van Heemstede (Heemsteder, 1 mei 2022)
Uit bovenstaand bericht van Robbert-Jan de Bruijne in Heemsteeds Nieuwsblad van 25 april 2022 blijkt dat Ali Groen door omstandigheden als inval-dirigente van SBH fungeerde

Op zondag 15 mei 2022 heeft een geslaagd en druk bezocht havenconcert plaatsgehad van o.a. het Symfonisch Blaasorkest Heemstede onder leiding van dirigent Leon Bosch

15 mei 2022 drukte aan de haven bij een geslaagd concert (foto Marloes van Buuren)

Het Havenconcert in Heemstede aandachtig beluisterd door mijn kleinkinderen , van de rug af gezien: links Julie Mebis (5) en daarnaast Anna Mebis (3). 14 mei 2022.
Opening van de vernieuwde Haven (Haarlems Dagblad, 16 juli 2022)
Met ingang van de zomer van 2023 wordt dankzij het initiatief van Arendo Hulbergen de mogelijkheid geboden om met luxe sloepen vanuit de haven van Heemstede te varen (Haarlems Dagblad, 20 maart 2023)