Tags

, , , , , , ,

RECENT GEPUBLICEERDE EN BINNENKORT TE VERSCHIJNEN REGIONAAL-HISTORISCHE PUBLICATIES ZUID-KENNEMERLAND

1) Bomans in Beeld deel 2

2) Album 1940-1945 met tekeningen van Auke A.Tadema

3) Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart; door Martin Bunnik

4) Het geheim van Hageveld en andere verhalen; door Max Verbeek / Martin Ros

5) Vogeljongen; door Guus Bauer

6) Herinneringen aan de Stormschool Bloemendaal 1945-1949

7) Haerlem Jaarboek 2015

8)  Niek van Trigt. Over maatschappelijke verwondering. 2016

9) Henrick S.van Lennep. Genealogie van de familie Teding van Berkhout

10a) Probus Kennemerland. Lustrum 1985

10b) 50 jaar Rotaryclub Heemstede 1955-2005.

10c) 75 jaar Rotaryclub Haarlem 1926-2001

10d) Lionsclub Heemstede-Bennebroek  40 jaar . Uitgave in 2015

Binnenkort te verschijnen:

– Hof van Holland; de oudste herberg en huiskamer van Noordwijk; door Miep Smitsloo.(18 juni)

– Het Huis te Manpad, park en bewoners door de eeuwen heen; door Barbara Joustra (8 juli 2016)

Ad 1. BOMANS IN BEELD

Voorzijde van Bomans in Beeld, deel 1
Voorzijde van Bomans in Beeld, deel 1
Vooromslag van Bomans in Beeld deel 2 met een weliswaar geen hoogstaande tekening van beeldhouwer Marius van Beek, maar curieus omdat hij Godfried Bomans en zijn jeugdvriend Harry Prenen tekende in de salon van het ouderlijk huis van Bomans Berkenrode aan de Herenweg in Heemstede
Vooromslag van Bomans in Beeld deel 2 met een weliswaar geen hoogstaande tekening van beeldhouwer Marius Beek, maar curieus omdat hij Godfried Bomans en zijn jeugdvriend Harry Prenen tekende.
Illustratie van J. van der Laar
Illustratie Bomans van J. van der Laar
Bom22

Links president Godfried Bomans en rechts zijn secretaris Harry Prenen. Dankzij hun inspanningen bleef de Bakenessergracht van demping gespaard.

morena

Zowel door Morena als Drido zijn destijds sigarenbandjes met het portret van Godfried Bomans op de makt gebracht

Bomansvoges

Illustratie van Eppo Doeve in artikelenserie ‘Denkend aan Vlaanderen’ uit Elseviers Weekblad van 28 oktober 1967

Striptekening Dik Bruynesteyn uit het Haarlems Dagblad van 16 maart 1988
Striptekening Dik Bruynesteyn uit het Haarlems Dagblad van 16 maart 1988
Karikatuurtekening van Godfried Bomans door Waldemar Post
Karikatuurtekening van Godfried Bomans door Waldemar Post

Godfried Bomans (1913-1971) blijft ook na zijn dood in tegenstelling tot veel andere schrijvers zoals Simon Vestdijk nog altijd in de belangstelling van velen. De literator-entertainer Bomans was een multi talent, die ook als toneelspeler, cabaretier of televisiepresentator furore had kunnen maken, is al tijdens zijn leven talrijke malen geportretteerd, o.a. door Kees Verwey en zelfs 18 maal (in olieverf en tekeningen) door Aleid Slingerland. In oktober 2010 verscheen een eerste uitgave van ‘Bomans in Beeld’ met een 40tal tekeningen voornamelijk cartoons, gevolgd door een herdruk in 2011. Thans is een tweede deel verscheen met ruim 40 andere portret- en karikatuurtekeningen, aanwezig in de ‘Heemstede-collectie’ van het Noord-Hollands Archief te Haarlem (NHA), locatie Kleine Houtweg. Ditmaal met creaties van in alfabetische volgorde: Cees Bantzinger, Marius van Beek (2), Begeer, Han Bijvoet, Charles Boost, Ruth Cobb, Dik Bruynesteyn, Eric J.Coolen, G.Dekker, Gerrit van Dijk, Eppo Doeve, Drido, Eric Ezendam, Jan Fijnheer, Clemens Fransen, Gysbers, Anton Heyboer, Léon Knillis, Jan van de Laar, Antony Mertens (2), Lex Metz, Morena, Robert Nix, Pierre (ps.), Waldemar Post, Harry Prenen (4), Romt (ps.), Pauline Ruygrok, Aleid Slingerland, Eduard Verboog, Carol Voges, Lenie van Wijk en 4 ongesigneerd/onbekend. Bij de voorbereiding is medewerking verleend door enkele Bomansianen bij uitstek, te weten Fred Berendse, Jan Henry en Frank van der Voordt. Het slot bevat een register van kunstenaars van beide delen. Zolang de voorraad strekt is een exemplaar van de bundel verkrijgbaar voor 7 euro in Heemstede, en via verzending + 3 euro = 10 euro, over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL 23 ABNA 0474 2459 50 ten name van J.L.P.M.Krol, Heemstede.

Lammers

Godfried Bomans in conclaaf met Charles Dickens (abusievelijk toegeschreven aan Harry Prenen, moet zijn Frans Lammers)

Intermezzo: ILLUSTRATOR FRANS LAMMERS (1911-1966) op tentoonstelling Studio Spaarnestad in Museum Haarlem 5 juni 2021 tot 18 oktober 2021 (foto’s J.P.Teengs)

Lammers1

Frans Lammers op toelichtingsbord expositie Studio Spaarnestad

lammers2

Illustratie door Frans Lamers

lammers4

Expositie Frans Lammers in Museum Haarlem 2021

lammers6

Amsterdam Mirakelstad, geïllustreerd door Frans Lammers

Ad 2. Album verzet 1940-1945 door Auke Tadema

Vooromslag oorlogstekeningen van Auke A.Tadema
Vooromslag oorlogstekeningen van Auke A.Tadema
Bezettingstekeningen opgedoken (Haarlems Dagblad, 30 april 2015)

Auke A.Tadema (1913-1989) was tekenaar, kunstschilder, illustrator en fotograaf. Bij zijn talrijke reizen naar het oude Egypte en andere landen met zijn echtgenote publiciste Bob Tadema Sporry (1912-1987), deed hij naast onderzoek de beeldregie van op naam van beiden verschenen boeken, gewijd aan historie en reizen. Na de Bevrijding mei 1945 vervaardigde hij 45 tekeningen van de oorlogsperiode met onderwerpen als arbeidsinzet, Dolle Dinsdag, luchtalarm, onderduiken etcetera. Nadat de Rembrandtlaan in Heemstede thuisbasis van het echtpaar was geworden schonk men het album aan hun Heemsteedse vriend, de kinderboekenschrijver van ‘Pinkeltje’ en filmer Dick Laan, woonachtig aan de Wagnerkade. Vandaar zijn deze via een buurman, Wim Verspoor, in de Heemsteedse bibliotheek terecht gekomen en sinds 2003 in het NHA. Twee dochters van het echtpaar veronderstellen dat de kalligrafie is verzorgd door Bob Tadema Sporry. De tekeningen zijn thans met toestemming van de erven Tadema voor de eerste maal in druk verschenen, zeventig jaar nadat deze zijn vervaardigd. Belangstellenden kunnen 1 exemplaar bestellen, voor 6 euro indien woonachtig in Heemstede of inclusief portokosten kan men 9 euro overmaken op bankrekening IBAN: NL 23 ABNA 0474 24590 ten name van J.L.P.M.Krol, Heemstede

Tadema1

Uit: Album 1940-’45 van Auke A.Tadema

Auke A.Tadema
Auke A.Tadema (album 1940-’45)

Ad 3 Huis te Vogelenzang en de familie Barnaart.

Vooromslag van boek Huis te Vogelenzang door Martin Bunnik (foto Theo Out)
Vooromslag van boek Huis te Vogelenzang door Martin Bunnik (foto Theo Out)

De auteur Martin Bunnik heeft na grondig onderzoek van enkele jaren een inhoudelijk voortreffelijk boek geschreven over de rijke geschiedenis van de buitenplaats in Vogelenzang evenals over de doopsgezinde familie Barnaart, oorspronkelijk afkomstig uit Vlaanderen, waarin uiteraard ook het onlangs gerestaureerde monumentale herenhuis Barnaart in Haarlem aan de orde komt. De historie vangt aan met een door graaf Floris V gesticht jachtslot en uit de in Vogelenzang ondertekende en gezegelde charters blijkt dat hij daar gaarne verbleef. Het met talrijke illustraties prachtig vormgegeven boekwerk bevat 176 pagina’s, inclusief een personen- en zakenregister, evenals een bronnenbeschrijving. De uitgever is Stichting Ons Bloemendaal en het boek kan voor 24.95 euro worden gekocht in boekhandels als Blokker te Heemstede en De Vries in Haarlem of via email worden besteld bij: boekhuistevogelenzang@ziggo.nl   Van harte aanbevolen!

onvermeld in het boek is de logeerpartij an de Amsterdamse kunstenaar Christiaan Andriessen (1775-1846) tussen 1805 en 1808 bij Pieter Cornelis Hartsinck, gehuwd met Maria Petronella van Marselis, in Amsterdam woonachtig Herenadres 338, op Huis te Vogelenzang en daar gemaakte tekeningen (‘in mijn journael gezet. Amsterdam 1805-1808’; het getekende dagboek van Christiaan Andriessen, samengesteld door dr. Isabella H.van Eeghen. Alphen aan den Rijn, 1983)
Christiaan Andriessen in Vogelenzang
Vertrek van Christiaan Andriessen van Huis te Vogelenzang. Tekening in Oost-Indische inkt
vogelenzang
Vooraanzicht van Huis te Vogelenzang (foto Jan Teengs)
Huis te Vogelenzang op een litho van P.J.Lutgers, circa 1842
‘Gezigt in de Vogelezang’ op een litho van P.J.Lutgers, circa 1842
parkbeeld

Parkbeeld ‘de vrouwenroof’ bij Huis te Vogelenzang (illustratie uit boek)

barnaart
Jonkheer August Eduard Barnaart leefde van 1865 tot 1900 en vestigde zich in 1865 onder de firmanaam Barnaart & Zoon als exporteur van bloembollen. Hij was de eerste voorzitter van de afdeling Bennebroek en Vogelenzang van de Kon. Algemeene Vereenging voor Bloembollencultuur. Ook zijn zoon Willem Philip was werkzaam in het vak en behoorde in 1884 tot éé vn de eerste in het land die bloembollen exporteerde naar Amerika.
vogel
In 1807 kocht Willem Philip Barnaart Huis te Vogelenzang en Teylingerbosch voor 300.000 florijnen. Enkele generaties later bestieren de zusjes Chrisine Barnaart en Sandra Dorhout Mees-Barnaart na het overlijden van hun vader het landgoed in Vogelenzang (Bloemendaal)
Barnaart
In 2016 is huize Barnaart in Haarlem gerestaureerd. Uit: Bericht aan de leden Vereniging Hendrick de Keyser, mei 2016.
Huis Barnaart als museum ingericht (Haarlems Dagblad, 27 april 2021)

Over het Huis Barnaart is tevens een artikel geplaatst in  Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed’. nummer 2, 2021, p. 12-14.

Ad 4. Het geheim van Hageveld en andere verhalen; door Max Verbeek

Voorzijde van 'Het geheim vn Hageveld en andere verhalen'door Max Verbeek
Voorzijde van ‘Het geheim van Hageveld en andere verhalen’ door Max Verbeek Bevat ten aanzien van Hageveld de volgende hoofdstukken; ‘De ronde van Hageveld (Hageveld 1); Het geheim van Hageveld 1 (Hageveld 2) “waarin wij kennismaken met de held van dit verhaal; Bubb met de belangrijkste plaats van handeling: de Bibliotheca Hageveldensis; Het geheim van Hageveld II (Hageveld 3) “Waarin wij kennismaken met de anti-held van dit verhaal: Michel B. met een belangrijke plaats van handeling: de koepel van Hageveld’; Het geheim van Hageveld III Sic transit gloria mundi (Hageveld 4) “waarin wij getuige zijn van de ondergang van de Bibliotheca Hageveldensis en de commotie die dat in de landelijke pers teweeg bracht’  

Max Verbeek, De auteur, in 1946 in Hoorn geboren, studeerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en gaf jarenlang les op het rooms-katholieke College Hageveld in Heemstede. Hij schrijft: ‘Jong in de jaren ’60.Hoe was het om toen op school te zitten en wanhopig verliefd te zijn? De hoofdpersoon maakt de ene blunder na de andere. Daarna volgde zijn ontgroening bij een studentenvereniging in het roerige Amsterdam. Hij blijkt nog niet veel wijzer geworden. Eenmaal volwassen geeft hij les op een overigens keurige middelbare school, ziet hoe anderen blunderen en waant zich tegelijkertijd boven en in ‘Het Dal der Plichten’ van Nescio.’ De publicatie bestaat feitelijk uit twee delen, waarbij kan worden vastgesteld dat de schrijver geen blad voor de mond neemt. De eerste helft betrekking op zijn jeugd in Hoorn en studie in Amsterdam en het tweede deel gaat voornamelijk over de perikelen rond de seminariebibliotheek van Hageveld. Bij de ontmanteling van de boekerij is het geheel versplinterd over veiling, antiquaren en vuilcontainers. Zelf heb ik daarin tegen wil en dank een hoofdrol gespeeld door het in de pers naar buiten brengen van het gegeven dat het restant van ten dele nog waardevolle boeken evenals bijvoorbeeld alle aanwezige ingebonden jaargangen van het vroegere dagblad De Tijd in de container waren verdwenen, een ‘Fundgrube’ voor zowel docenten als leerlingen. Na een artikel in de Heemsteedse Courant op 28 juni 1979, gevolgd door een bericht in Het Parool van 11 juli, volgde de dagen daarna bijna de gehele Nederlandse dagblad- en weekbladjournalistiek die de zaak overigens behoorlijk opklopte, met als het om overdrijven gaat op nummer 1: de krant van wakker Nederland: De Telegraaf. Het was de enige keer in mijn leven dat ik met een opgeblazen foto op de voorpagina verscheen van die krant verscheen en omdat de fotograaf het stapeltje boeken dat uit de container afkomstig was en naar mij gebracht niet groot genoeg achtte pakte hij er zonder iets te vragen ter aanvulling nog eens een rij boeken uit een kast van de Heemsteedse bibliotheek. De Volkskrant deed het voorkomen dat de bibliotheek was gecomposteerd en verder stel ik vast dat de krant die het meest correct berichtte de NRC was. De commissie Kerkelijke Bibliotheken, die mede op instigatie van de bisschoppenconferentie in het leven was geroepen is vooraf niet om advies gevraagd en stelde achteraf in een rapportage van 12 juli 1979 dat ‘de Bibliotheca Hageveldensis intact had moeten blijven.’ Nadien is nog enkele malen in o.a. in een schoolkrant, een vaktijdschrift en een jaarboek van de stichting reünisten Haarlem over de bibliotheekaffaire gepubliceerd, maar (wijselijk) onvermeld gebleven in het Hageveld-boekwerk van Frits Hazenberg. Martin Ros nam de archiefdoos met alle publiciteit over de kwestie mee naar zijn huis in Hilversum om daaraan een boek te wijden Omdat hij naar zijn zeggen vanwege gezondheidsproblemen daar niet toe kwam heb ik het materiaal uit zijn met duizenden uit de Hilversumse openbare bibliotheek afgeschreven en in een garage opgestapelde boeken teruggehaald. Deze documentatie bevindt zich sinds 2003 in de ‘Heemstede-collectie’ van het Noord-Hollands Archief.

Martin Ros in zijn Hilversumse boekenpaleis
De garageschuur van Ros helemaal vol opgestapelde boeken
Boekenman Martin Ros (83) overleden (Haarlems Dagblad, 9-12-2020)

Max Verbeek schrijft in enkele hoofdstukken van binnenuit over het trieste lot van de ‘Bibliotheca Hageveldensis’, waarin hij o.a. bericht van een aan in Antwerpen verschenen druk uit 1598 gewijd aan de Venetiaanse humanist, drukker en uitgever Aldus Manutius (1449-1515) die per abuis in de container terecht kwam en daaruit door een collega-docent van de vernietiging is gered. Zelf vond ik in een serie van 28 boeken van de Franse schrijver en staatsman Alphonse de Lamartine (1790-1869), een originele brief van voornoemde letterkundige aan zijn uitgever. Dit schrijven is alleen al het tienvoudige waard van de boekenreeks bij elkaar. Een deel van de voormalige priesterbibliotheek –waarin veel boeken afkomstig waren uit het bezit van de dichter Hendrik Tollens (1780-1856) -, bijna 400 nummers, is 19 december 1979 voor ruim twee ton geveild bij A.L. van Gendt in Amsterdam en voor de rest is een groot deel van de circa 40.000 boeken door een vijftal antiquaren uitgezocht en het restant belandde in de Hageveld-containers. Ik maakte een inventarisatie van daaruit ‘geredde’ boeken o.a. door fotokopieën te maken van de titelpagina’s en heb deze destijds doorgenomen met boekhistoricus professor dr. Herman de la Fontaine Verwey, directeur van de universiteitsbibliotheek Amsterdam, die het woord cultuurbarbarisme in de mond nam. Positief aan de hele kwestie blijft overigens dat de leraar Nederlands aan het college Hageveld, die met toestemming van het bestuur de verdeling verzorgde – de bibliotheekruimte moest in korte periode vrijkomen om verhuurd te worden aan de Stichting Katholiek Scholenbureau – mede dankzij de Hageveldboeken aan de basis heeft gestaan van het momenteel bekendste en grootste veilinghuis voor boeken, prenten e.d. van Nederland. Docent Leo priester Leo Wenneker was door het bisdom als bibliothecaris van de collectie aangesteld, maar heeft geen rol van enige betekenis gespeeld. Hij was een vaste bezoeker van de Heemsteedse openbare bibliotheek en las voornamelijk romans. Aanvankelijk ging “de zwarte piet” naar Jacques Bloem, maar toen die in 1995 was overleden ging de beschuldigende vinger uit naar vicaris Gé Geukers, voorzitter van het overkoepelende bestuur van Hageveld, voormalig regent en docent op Hageveld. Een deel van de boeken is overigens geveild bij Van Gendt in Amsterdam en bracht 270.000 gulden op.  De door Boekscout in Soest uitgegeven paperback telt 220 bladzijden en kost 18.85 euro, inclusief verzendkosten 22,05 euro. ISBN 9879-94-022-2573-0. Email adres: info@boekscout.nl

Verbeek1

                            Achteromslag van ‘Het geheim van Hageveld en andere verhalen’

Illustratie uit boek: titelpagina van de Elegantiae, door Alfus Manutius. Antwerpen, 1598. Het geheim van Hagevels III: Sic transit gloria mundi (Hageveld 4), p. 110-149 Max Verbeek: ‘De kostbaarste vondst deed leerling Erik Blomjous. Hij viste een Aldus Manutius uit de container. Van de “Elegantiae” (Antwerpen, 1598) van deze wereldberoemde 16e eeuwse drukker zijn wereldwijd nog zo’n tien exemplaren bekend. Het boekje verkeerde in prima staat. Behalve druktechnisch is het ook inhoudelijk zeer interessant. Het is een uiteenzetting  over hoe te leven, een oort etoquetteboek, met de Latijnse tekst steeds gevolgd door een Vlaamse en een Franse vertaling. De waarde ismoeilijk in te schatten’.  
Hageveld3

                               In de oude bibliotheek van Hageveld in Voorhout 

Enkele ansichtkaarten van de voormalige seminariebibliotheek Hageveld in Heemstede
Enkele ansichtkaarten van de voormalige seminariebibliotheek Hageveld in Heemstede
Boven: in de rechter uitbouw was de seminariebibliotheek van Hageveld gehuisvest; onder: interieurfoto van de 'Bibliotheca Hageveldensis' die voor 1923 in Voorbout was gevestigd
Boven: in de rechter uitbouw was de seminariebibliotheek van Hageveld gehuisvest; onder: interieurfoto van de ‘Bibliotheca Hageveldensis’ zoals deze tot 1923 in Voorhout was gevestigd, toen verhuizing naar Heemstede volgde
etiket

Etiket uit boek ‘Bibliotheca Hageveldensis

prijsboek

Boek uit 1696 in leren band met  Leids stadswapen en plaatsingsetiketje van Hageveld seminariebibliotheek

Hageveld1

Ingeplakt velletje uit een Hageveld-boek van een schenking door (priester) M.A.Jansen. Veel schenkingen aan de bibliotheek zijn behalve als legaat van de dichter Tollens gedaan door priesters. In ‘Beminde gelovigen’ (van Godfried Bomans en Michel van der Plas) zegt Michel van der Plas o.a.: ‘En verder ben ik bijv. terug geweest [bedoeld wordt Hageveld] bij het voorbereiden van mijn boek over “Het rijke roomsche leven”, omdat zo’n seminariebibliotheek nogal uitgebreid is – veel pastoors lieten bij hun dood hun boekerijen aan Hageveld na – en ik daar veel materiaal vond. Ik zat er weer hele dagen in de bibliotheek. Een ding, dat mij altijd meteen opvalt als ik in het seminarie terugkom, is de geur.’ En oud-docent Engels, de Haarlemse bisschop Theodorus Zwartkruis, die ee jaar lang als leraar op Hageveld temidden van de studenten leefde, zei in een interview: ‘Dikwijls denk ik nog terug aan die jaren. En nog altijd ruik ik de wierook  in de grote kapel bij grootse plechtigheden en ook de boenwas in de intieme kapel van de zusters, die mij nog dierbaarder was. Ook de gladde marmeren gangen en de heerlijke lucht van de oude boeken in de bibliotheek, waar ik dikwijls zat te werken.’

Juli 1923 brachten enkele journalisten onder leiding van architect Jan Stuyt een bezoek aan het nieuwe Hageveld. De Maasbode schreef over de in de rechtervleugel van het gebouw ondergebrachte bibliotheek het volgende: ‘Aan de bibliotheek is nu alle recht wedervaren, waarop zij met jaar omstreeks 40.000 banden aanspraak kon maken. Vroeger nagenoeg onbereikbaar opgeborgen op zolders is zij thans in vollen rijkdom ontplooid in een der besten gedeeltes van het huis. Een kaartensysteem wijst den weg in de talrijke  boekwerken opgesteld op brandvrije stalen stellages, het voert ons zoowel naar een fraaie collectie Kerkvaders als naar een vrij volledige verzameling der moderne Fransche literatuur. De bibliothecaris wijst ons ook met trots op een handschriftje van Vondel en eenige incunabelen in een hoekje der groote zaal met aardige doorkijkjes in den tuin wordt de leestafel tot een rustig zitje. We vinden in de bibliotheek tenslotte de  busten van mgr.van Bommel, den stichter en eerste Regent van Hageveld en lateren bisschop van Luik (…)’.  

Hageveld12
Voorpagina De Telegraaf, 11 juli 1979. Met foute kop: er was geen sprake van boekverbranding.
Hageveld11
Bibliotheek Hageveld met vuilnisman mee. Uit: Haarlems Dagblad, 12 juli 1979
vervolg1
vervolg van: Bibliotheek Hageveld met vuilnisman mee (Haarlems Dagblad, 2 juli 1979)
Hageveld2

                                     Vers van ene CR in de Heemsteedse Courant, 1979

Hageveld3

                                            ANP-bericht. Haarlem, 12 juli  1979

Het volledig telexbericht verzonden door de afdeling geestelijk leven van het bisdom Haarlem luidde als volgt: ‘Verklaring bestuur college Hageveld betreffende de bibliotheek. Nu de bestemming van Hageveld al sinds 10 jaar totaal veranderd is, heeft het bestuur zich ook beraden over het voortbestaan in deze vorm van de in Hageveld aanwezige bibliotheek., Verschillende redenen hebben geleid tot het besluit de bibliotheek af te stoten: 1) onderhandelingen in de loop der jaren met diverse wetenschappelijke instituten hebben nooit tot bevredigende resultaten geleid, 2) de staat van onderhoud van de bibliotheek vroeg om een beslissing en Hageveld is niet in de gelegenheid de bibliotheek naar behoren te bewaren en goed te beheren, 3) er bestaat geen voor iedereen beschikbare katalogus, waardoor de bibliotheek feitelijk een dood bezit was geworden, en geen interne noch externe funktie heeft, 4) er kon een bestemming gevonden worden voor de vrijgekomen ruimte. Met advies van terzake deskundigen is onderscheid gemaakt in vier kategorieën: – bewaard zullen worden alle boeken die betrekking hebben op de geschiedenis van Hageveld en het bisdom Harlem, zoals het voor 1956 was, alle werken met grote theologische waarde; – boeken, die eventueel geveild kunnen worden; – boeken die antiquarische waarde hebben; een restdeel. De laatste kategorie zou worden vernietigd. Acheraf kan worden betreurd, dat dit laatste deel via containers is afgevoerd en dat niet naar andere belangstellenden is gezocht. Overigens is de waarde ervan, volgens door het bestuur geraadpleegde experts, als gering te kenschetsen. Haarlem, 12 juli 1979′.   

Vooromslag van: ‘De weinigen die ik ken. Brieven aan Frans Point, door Guus Bauer. XX uitgevers, 2004. Bevat: Het viaduct.
Guus Bauer Uit: ‘De weinigen die ik ken. Brieven van Frans Point 2004 XX uitgevers Amsterdam.

Selectie van literatuur over opheffing van Bibliotheca Hageveldensis:

-Archiefdozen 543, 545, 546 in Heemstede-collectie van het Noord-Hollands Archief. Bevat o.a. 46 knipsels uit 26 kranten en tijdschriften en een map correspondentie met o.a. de Vereniging van het Theologisch Bibliothecariaat.

-De bibliotheek van college Hageveld: in Te weinig bekende genealogische, herldische en biografische archivalia uit enkele instellingen te Haarlem en omgeving, p.148-155 van ‘Gedenkboek afdeling Kennemerland. Nederlandse Genealogische Vereniging 1948-1978.

-S.L.Verheus en Tj.Hidma. Karakteristiek bibliotheek Hageveld naar aanleiding van bezoek 31 augustus 1971.

-Hans Krol. Kulturele kaalslag Hageveld-bibliotheek schokkend dieptepunt. Heemsteedse Courant, 5 juli 1979.

-Schoolkrant College Hageveld. 40e jaargang, nummer 8, 1979: Bibliofielen of boekverbranders.

-Bibliotheca Hageveldensis. Een relaas van de gang van zaken rond de verdwijning van de bibliotheek van het voormalig kleinseminarie Hageveld. Samengesteld door Fred van der Drift, Rosana Lok, Jaap van der Meer, Alex Mesman, Paulien Schoof, Marijke Snoek en Max Verbeek. Haarlem, 1979.

-[Catalogus] Part of the library of the former prepatory seminary Hageveld. Van Gendt & Co. bv. Auction sale 19 december 1979.

N.B. Het archief van seminarie Hageveld is overgebracht naar het Noord-Hollands Archief; bevat tevens catalogus van de bibliotheek [nummer 678  in 12 dele]. Verder nr. 679 Systematische index op de onderwerpen in de bibliotheek; 680 Catalogi van de bibliotheek ten gebruike van de studenten; 681 Catalogiseer- en systematiseerregels voor de bibliotheek; 682 Stukken betreffende de inrichting van de bibliotheek, 683 Potloodtekening van een kast en vitrine in de bibliotheek, 684: potloodschets van enige bogen in de bibliotheek; 685 register van aangekochte boeken voor de bibliotheek, 686 stukken betreffende de financiën en bezittingen van de Grote Bibliotheek, 687 Te weinig bekende…, 688 Ingekomen brief van de bibliothecaris van de Vrije Universiteit, over de toestand etc.; 699 Stukken betreffende de bibliotheek, 690 veilingcatalogus; 691 publicaties, waaronder krantenartikelen van de bibliotheek; 692 Register van uitlening van boeken uit de bibliotheek. Van de archivalia is een groot deel eerst met ingang van 2030 openbaar raadpleegbaar, een ander deel vanaf 2050, en een restantdeel pas in 2062.

vooromslag

                  Vooromslag veilingcatalogus Hageveld, A.L.van Gendt & Co. b.v. Amsterdam

-A.L.Boom [= Kees Fens]. Besluitenlijst. In: De Tijd van 15 februari 1980.

-R.Th.M.van Dijk. De liquidatie van de Bibliotheca Hageveldensis. In: Open, jrg.12, nummer 6, juni 1980, p.299-312.

-A.E.Egberts. Cultuurbarbaren. In: Boekenpost, september/oktober 1997, p.34

-A.Kersten. Katholieke kultuurvernietiging? Nijmegen, 1997.

-Joost Divendal. Het laatste uur van de bibliotheek. In: Jaarboek Stichting Reünisten Hageveld. 2001, p.51-74.

foto

afbeelding van Hageveld-bibliotheek, uit Jaarboek 2001, 2001, pagina 60

Oude ansichtkaart van de seminariebibliotheek van Hageveld
Hageveld5
Artikel Hageveld-bibliotheek, 13 juli 1979

Liquidering van Bibliotheca Hageveldensis historisch moment

Behoudens een kloosterboekerij als van de Benedictijner-abdij in Egmond – de oorspronkelijke middeleeuwse boekerij ging door verwoesting op een enkele uitzondering na verloren, is nadat in 2016 de bibliotheek van het bisschoppelijk paleis aan de Nieuwe Gracht is ontmanteld, het kerkelijk (r.k.) boekenbezit in het diocees Amsterdam-Haarlem vrijwel verdwenen. Eerder is de bibliotheek van het Bisschoppelijk Museum in Haarlem (20.000 banden, waaronder ook veel handschriften) verhuisd naar het Catharijne-Convent in Utrecht. Overigens een alleszins aanvaardbare oplossing uit een oogpunt van literatuurbehoud.

Lamartine1

Vondst van een originele brief van de Franse letterkundige Alphonse de Lamartine uit een boekenreeks afkomstig uit de Bibliotheca Hageveldensis (De Volkskrant, 24 december 1990)

Warmond1

Vooromslag van catalogus handschriften en boeken van het bisschoppelijk museum te Haarlem, samengesteld door B.Kruitwagen O.F.M. Beschrijving van 1200 mummers in 326 badzijden inclusief een alfabetisch register

De vroegere seminariebibliotheek Hageveld, opgebouwd in respectievelijk Velsen (Driehuis), Voorhout en Heemstede tussen 1817 en 1962, bevatte veel historisch materiaal en op het hoogtepunt circa 40.000 banden, in 1979 geliquideerd. In 1967 werd na 168 jaar in Warmond het grootseminarie (philosophicum en theologicum) van het bisdom-Haarlem gesloten. De rijke boekerij, in het bezit van handschriften, miniaturen, wiegendrukken en postincunabelen, omvatte in totaal ongeveer 75.000 banden. Evenals bij Hageveld was de Warmond-bibliotheek samengesteld uit diverse onderbibliotheken, als gevolg van legaten van seminarieprofessoren, o.a. Broere, Smit, Van der Ploeg, en van bibliofiel, redenaar en geleerde Th.J.H.Borret (1812-1890), zeer rijk aan Liturgica, Palestinensia, Orientalia en Judaïca. De kostbare lading stond lange tijd opgeslagen in de kelders van Hageveld, in afwachting van een definitieve bestemming. Uiteindelijk is een groot deel verhuisd naar de universitaire bibliotheekvoorziening in Maastricht; handschriften en incunabelen naar het Catharijneconvent in Utrecht.

Warmond2

Drie prentbriefkaarten met afbeeldingen van de seminariebibliotheek in Warmond (Philosophicum en Theologicum). De bibliotheek was gebouwd in 1879 en vergroot met entresols in 1888. De bibliotheek is beschreven in het gedenkboek van het grootseminarie. In 1985 verscheen de uitgave: ‘Incunabelen van het voormalig Seminarie Warmond (Utrecht, Rijksmuseum het Catharijneconvent, 55p.)

Verbeek2

                                       Bericht over Hageveld-boek uit: Haarlems Dagblad van 2 juli 2016

Verbeek3

(Haarlems Dagblad van 2 juli 2016)

Hag1

           (Haarlems Dagblad, 7 juli 2016)

Vooromslag van ‘Spel van Sint Servaas’ afkomstig uit de bibliotheek van Hageveld
gekalligrafeerde opdracht aan bisschop A.J.Callier voor aangeboden boek door pastoor J.Wouters uit Maastricht, 9 juli 1916 (Heemstede-collectie Noord-Hollands Archief)
Hag2

(vervolg Haarlems Dagblad, 7 juli 2016)

Hag3

(Haarlems Dagblad, 8 juli 2016)

hageveld

                                         Ingezonden reactie, uit: Haarlems Dagblad, 2 juli 2016

mediatheek
De hedendaagse mediatheek van de Hageveld school, gelegen op de bovenverdieping binnen de koepel. Op de voorgrond Tessa en Karlijn van der Hulst uit Heemstede

N.B. Boek niet te verwarren met vrijwel identieke titel: ‘Het geheim van Hageveld’ door Joost Divendal, waarvan deel 1 is gepubliceerd in Jaarboek 2004 van Stichting Reünisten Hageveld (2005), en deel 2 in Jaarboek 2005 (2006).

Max Verbeek publiceerde eerder artikelen in de volgende Jaarboeken Hageveld: Jaarboek 2009: “Het oude Hageveld was een warm bad waar we ons prettig in voelden” Per (‘der Bomber’) Swinkels, Joop (‘klas zes!’, Kievoet en Max (The Voice) Verbeek over hun Hageveldtijd, p.28-45; Jaarboek 2010: Het Voorhuis toen en nu: De Bisschopskamer, de Herenrefter en de Paarse Zaal, Hageveld revisited, p.33-43; Jaarboek 2011-2012: Hagevelders in het nieuws, p.56-61; Jaarboek 2013: ‘De derde conrector’, [0ver Willem Burmanje, Matthieu van Driessen, Jeroen van Waarde, Rogier van der Heijden en Christiaan den Dulk ], p.80-88.

wonen

Wonen in voormalige bibliotheek van Seminarie Hageveld (Goed Wonen, 15 mei 2010)

=================

Ad 5. Vogeljongen, (Hageveld-)roman van Guus Bauer

Guus Bauer: De Vogeljongen

De schrijver en journalist Guus Bauer (1959), ook bekend als uitgever, heeft als tiener tussen 1973 en 1979 op het internaat gezeten van het bisschoppelijk college Hageveld, dat in zijn tijd al geen kleinseminarie meer was. In zijn nieuwe roman heeft hij allerlei autobiografische herinneringen verwerkt aan de internaat periode, uit een tijd dat hem als zoon van een vroegtijdig overleden postbode uit Osdorp, waarna een zwager hem naar het pensionaat stuurde, de eenzaamheid tussen veelal leerlingen uit welgestelde families en vooral het gebrek aan privacy hem zwaar vielen. Een trauma heeft hij er nochtans niet aan overgehouden, namelijk in zijn verdere leven enkel gedaan wat hij leuk vond. De roman ‘Vogeljongen’ is uitgegeven door Marmer en kost 17.95 euro. ISBN 978-94-6068-284-1. Opgemerkt wordt dat al in een in 2006 door Bauer uitgeven levensverhaal onder de titel ‘Met stille trom vertrokken’ (uitgeverij Aspekt) het internaat een hoofdrol speelt. De naam Hageveld is daarin verbasterd tot Berkheide, de kroeg ’t Okshoofd tot Stierenkop en schoolgenoten als Kees Prins, Rick de Leeuw en Leo Kenter kregen schuilnamen als Kees Koningszoon, Nick de Leeuw en Theo Venter.

Guus Bauer voor het gebouw van Hageveld (uit: Heemsteedse Courant van 20 juli 2006, foto Sophie Coisin)
Guus Bauer voor het gebouw van Hageveld (uit: Heemsteedse Courant van 20 juli 2006, foto Sophie Cousin)

=========

geheim

In 2008 publiceerde acteur en televisiedirecteur Bart Römet een spannende historische jeugdroman onder de titel ‘Het geheim van Ruysbroeck’. Daarin komt ook Hageveld voor. Hoofdstuk 1 heet ‘Heemstede, 1690’.  De auteur heeft zelf niet op Hageveld gezeten maar vertelde me dat drie van zijn neven op Hageveld hebben gezeten, vandaar zijn affiniteit met de school en gemeente Heemstede

Ad 6. Herinneringen aan de Stormschool Bloemendaal 1945-1949.

Vooromslag van boek: Herinneringen aan de Stormschool van Bloemendaal 1945-1949
Vooromslag van boek: Herinneringen aan de Stormschool van Bloemendaal 1945-1949

Deze uitgave van de Stichting Oorlogshistorie Bloemendaal is gebaseerd op de dagboekaantekeningen van majoor J.H.A.K.Gualthérie van Weezel. Het met foto’s en krantenknipsels geïllustreerde boek verscheen ter gelegenheid van het feit dat in Bloemendaal 70 jaar geleden op Huize Wildhoef een militair opleidingsinstituut werd gevestigd, zodat Bloemendaal korte tijd garnizoensstad is geweest. Voor WO II is Wildhoef opgeleverd als wooncomplex voor ‘beter gesitueerden ouden van dagen’. In bezettingstijd is het door de Duitsers als militair terrein in beslag genomen. Nadat de bevrijders, Canadese troepen, Wildhoef verlieten, kreeg het complex een tijdelijke nieuwe bestemming voor de wederopbouw van een eigen defensiemacht. Prins Bernhard bracht meermaals een bezoek aan de Stormschool. ISBN 9789076241463, uitgave en druk: de firma Graveen in Wijk bij Duurstede.

Prins Bernhard bezoekt de Stormschool in Bloemendaal. Links van hem kapitein C.de Ruiter, instructeur, en daarnaast majoor Gualthérie van Weezel
Prins Bernhard bezoekt de Stormschool in Bloemendaal. Links van hem kapitein C.de Ruiter, instructeur, en daarnaast majoor Gualthérie van Weezel
Cartoon van het vertrek van de commando's vanuit Wildhoef nar Roosendaal op een illustratie van 'Fritz'
Cartoon van het vertrek van de commando’s vanuit Wildhoef nar Roosendaal op een illustratie van ‘Fritz’
Stormschool5

Op de Stormschool gelegerde manschappen van het zesde Koninklijk Infanterie Depot poseren voor de hoofdingang van gebouw Wildhoef in Bloemendaal

Over de Stormschool Bloemendaal wordt een  blog bijgehouden door Patrick van der Vegt uit Haarlem

stormschool

In het Haarlem Dagblad van 19 november verscheen een artikel: ‘Franse minister’ Fiévez blijkt Nederlander te zijn, met een interview met Peter Fiévez over zijn vader, die in 1948 als Minister van Oorlog de stormschool in Bloemendaal bezocht. 

Ad 7. Haerlem Jaarboek 2015

Vooromslag van boek 'Blauwe ader van de Bollenstreek' uit 2007 met afbeelding van tollhuis, oude hputen tolhek en brug over de Leidsevaart met in de verte de Bavokerk (foto Henk Snaterse)
Vooromslag van boek ‘Blauwe ader van de Bollenstreek’ uit 2007 met afbeelding van het Haarlemse tollhuis, oude houten tolhek en brug over de Leidsevaart op grondgebied vanHeemstede met in de verte de Bavokerk in Haarlem , voorheen vermoedelijk toegeschreven aan Jan van Kessel, blijkt het dankzij getraceerd signatuur door Salomon Rombouts te zijn geschilderd  (foto Henk Snaterse)

In het recent verschenen Haerlem Jaarboek 2015 schrijft de Belgische essayist Luc Devoldere een lezenswaardige bijdrage ‘In het spoor van durf en branie; tussen de Bavo en de Hout’, naar aanleiding van het in 1815 bij het Wener Congres gestichte ‘Verenigd Koninkrijk der Nederland’, waaraan 15 jaar later een roemloos einde kwam, wat volgen de auteur met argumenten omschreven niet nodig zou zijn geweest. In zijn ‘iffy history’, ofwel ‘wat als’ komen onder meer Godfried Bomans, Harry Mulisch, Lennaert Nijgh en Boudewijn de Groot ter sprake. Ook Jacob Isaaksz. Van Ruisdael met zijn ‘Haerlempje’ – vanuit Bloemendaal geschilderd met bleekvelden en de Bavokerk op de achtergrond -volgens Devoldere door de Franse letterkundige Marcel Proust genoemd als het hoogtepunt van de Hollandse schilderkunst en zelfs mooiste schilderij van de wereld.

Proust

Bibliofiel druksel uit 1996 naar aanleiding van expositie ‘De wereld der geleerdheid rond Vermeer’, waaruit o.a. blijkt dat Proust schilderij ‘Het gezicht op Delft’ [en dus niet het gezicht op Haarlem] als het mooiste op aarde beschouwde.

Nieuw is het traceren van de kunstenaar die een Gezicht op de Leidse Vaart met op de achtergrond de Oude Bavokerk als herkenningspunt schilderde. Het artikel is van Pieter Biesboer, voormalig conservator van het Frans Hals Museum, waarin hij mede op basis van het eerder door o.a. Van Kampen en Davies beschreven schilderij van het ‘Haarlemse’ tolhek en tolhuis aan de Leidsevaart, dat op Heemsteeds grondgebied stond – wat eeuwenlang ook al gold voor de Haarlemse galg – niet is vervaardigd door Jan van Kessel, zoals tot voor kort werd aangenomen, maar gesigneerd SR (in ligatuur) werd vervaardigd door Salomon Gilleszoon Rombouts. (1655-1702) Het doek is destijds op verzoek van burgemeester Frank van IJsselmuiden door een inwoner van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude aangekocht in de toenmalige veronderstelling dat het om een voorstelling van tolhuis/tolhek ging aan de Amsterdamse vaart in Halfweg. Aan Jan van Kessel (1641-1660) wordt overigens door kunsthistorica Alice I.Davies wèl een ander schilderij toegeschreven met het tolhuis maar nog zonder tolhek en brug, waarvan weliswaar een fotoafbeelding is overgeleverd maar voor zover nog bestaand de verblijfplaats helaas onbekend.

Kessel

Het aan Jan van Kessel toegeschreven schilderij van tolhuis aan de Leidsevaart onder Heemstede

Het nieuwe jaarboek bevat verder onder meer een bijdrage over Laurens Janszoon Coster. Als uitvinder van de boekdrukkunst tot leven gewekt door de Haarlemmers Hadrianus Junius (1511-1575) – in diens in 1569 geschreven en in 1588 in druk verschenen ‘Batavia’, vervolgens door Scriverius (1576-1661), Schrevelius (1572-1653) en Ampzing (1590-1632), weliswaar veelal naar aanleiding van een vage aanwijzing in de Keulse Kroniek van drukker Ulrich Zell (in 1507 overleden) uit 1499, waarin hij over voorbeelden uit Holland schrijft, maar met vermelding van de Vulgaatbijbel in Mainz als eerste gedrukte boek en plaats van uitvinding van de boekdrukkunst. Het huidige artikel bevat overigens geen nieuwe gegevens als mogelijke aanvulling op de circa 2.100 eerder verschenen publicaties gewijd aan de legendarische uitvinder van de boekdrukkunst.

Eén van de meer dan 100 Coster-gravures en afbeeldingen die ik in 45 jaar verzamelde uit de periode 17e tot 20ste eeue
Portretje van een sneue Coster. Eén van de meer dan 100 Coster-gravures en afbeeldingen die ik in 45 jaar verzamelde uit de periode 17e tot 20ste eeuw. L.J. Coster is als Haarlemse uitvinder van de boekdrukkunst mede hoofdpersoon in een boek vol verhalen van plaatselijke legenden, in 1996 gepubliceerd door Lennaert Nijgh onder de titel: ‘Haarlem bestaat niet’.

De in Haarlem geboren en in Wiesbaden werkzame Duitse hofbibliothecaris A. van der Linde ontdekte al in 1870 – in 1988 nog eens bevestigd door archivaris mr.J.Groesbeek – dat de bedoelde Coster/Koster in werkelijkheid koopman, handelaar in o.a. zeep, kaarsen, olie en wijn was geweest. Aangenomen wordt dat Gerrit Thomaszoon zijn stamboom zo heeft gewijzigd dat hij kon claimen in rechte lijn af te stammen van L.J.Coster. Afdoende is intussen ook aangetoond dat Coster nooit heeft gewoond in het huis Grote Markt 25, maar in het in 1929 afgebroken pand dat stond op het adres Grote Markt 33. In 1988 verscheen een boek van Lotte Hellinga-Querido en Clemens de Wolf onder de titel ‘Laurens Janszoon Coster was zijn naam’ waarin het Coster-vraagstuk naar de stand van het huidig onderzoek is beschreven, en de ‘Haarlemse’ Donaten – waarbij de plaats van vervaardiging veelal niet vaststaat – niet met losse letters maar vanaf houtblokken zijn gedrukt en aldus tot de prototypografie worden gerekend.

Ad 8.  Over maatschappelijke verwondering; door Niek van Trigt

Trigt

Vooromslag van: ‘Over maatschappelijke verwondering’ door Niek van Trigt. (februari 2016).  De illustratie is afkomstig uit ‘de wereld van Sofie’ van Jostein Gaarder, Houtekiet, 2007.

Inleiding van ‘Over maatschappelijke verwondering’ door Niek van Trigt

Drs. Niek van Trigt uit Bloemendaal, o.a. oud-directeur van de NZHVM/Connexxion, is in december 2011 begonnen met het schrijven van een maandelijkse Column voor de Aerdenhoutse beleggingsstudieclub, de ABCS. Daarmee kon hij zijn overpeinzingen aan het papier toevertrouwen over maatschappelijke, economische en politieke aangelegenheden en die met anderen delen. De laatste tijd maakte deze column tevens voor de leden van Probus Kennemerland. Een selectie van 28 van die filosofische bespiegelingen, geschreven tussen december 2011 en november 2015 zijn thans in een rijk geïllustreerd boekje gebundeld, gerealiseerd door Clover Strategy and Management Consult bv. De titels en maand van op schrift stelling zijn: 1) Wanneer is het tijd? (december 2011), Inzicht, kennis , gevoel en analisten? (februari 2012), De bank van vroeger? (maart 2012), Fear and Greed? (juli 2012), Geld tekort? (november 2012), Publieke verdiensten (februari 2013), Over het belang van lijstjes (maart 2013), Iedereen rijk?  (augustus 2013), Red Tape! (december 2013), Bubbles (januari 2014), De grote leider? (april 2014), Universele vernieuwing? (mei 2014).

gedeelte van de column ‘Universele vernieuwing? gewijd aan de bitcoin

Kopen en verkopen! (juni 2014), BB en privacy? (augustus 20140, Marktmacht en moraal? (december 2014), Uber alles? (januari 20150,TIPsy? (februari 2015), Het verdienmodel! (maart 20150, Chinees halen? (april 2015),Toen was geluk nog heel gewoon! (mei 2015),Let op Uw Pas! (juni 20150, De ikke Ik! (juli 20150, Aanmodderen! (augustus 20150,Een leugentje om bestwil? (oktober 2015), Staathuishoudkunde! (november 2015.

De auteur Niek van Trigt

Ad 9. Dr. C. Schmidt. Om de eer van de familie. Het geslachtTEDING VAN BERKHOUT 1500-1950

Teding1

In 1986 verscheen bij de Bataafsche Leeuw het boek van dr.C.Schmidt: ‘Om de eer van de familie; het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950; een sociologische benadering.

Henrick S.van Lennep: Genealogie van de familie Teding van Berkhout

Teding2

Nog niet eerder vermeld, maar in 2014 verscheen van Henrick S.van Lennep: ‘Genealogie van de Familie Teding van Berkhout’.  Als bijlagen bevat het boek een overzicht van portretten Teding van Berkhout en van overige portretten van de Teding van Berkhout-Stichting. Bevat ook een hoofdstuk ‘Bloemendaalse buitenplaatsen/villa’s  (Aelbrechtsberg, Wildhoef, Dennenheuvel, Villa Franca)

De eerste Probusclub is in Groot-Brittannië in 1961 opgericht. Initiatiefnemers waren enkele Rotarians die constateerden hoe postactieven vereenzaamden. Als naam is gekozen voor PROBUS, afkorting van PROfessional and BUsiness. Zestien jaar later is het idee in Nederland overgenomen en op 3 november 1977 is de eerste Probusclub in Delft opgericht.

10a) Probusclub Kennemerland 1985, vijfde Lustrumuitgave 2010.

Vooromslag jubileumuitgave 5e Lustrum Probusclub Kennemerland 1985. Bevat voorwoord van voorzitter Herbert Siebbeles en curricula van de volgende leden; Bob Baljet, Jan van Duijvenbode, Lex Dortland, Anton Ganzeboom, Hans Henning, Wim Hommes, Egbert Horstra, Wim Hulshof, Wouter Ingwersen, Ernst Offerman, Wybo Rijpma, Hans Smit, Herbert Siebbeles, Jules Steegmans, Ben de Wilde. De groepsfoto is gemaakt op1 december 2009
Groepfoto Probusclub Kennemerland 1985 gemaakt op 2 juli 2007 in de tuin van etablissement ‘Het Wapen van Kennemerland’. Staand v.l.n.r.: Anton Ganzeboom, Wouter Ingwersen, Cross Vercruyse (overleden), Jan Duijvenbode, Wim Hulshof, Wim Hommes, Ad Verburg (overleden), Hans Smit, Herbert Siebbeles, Ernst Offerman, Jules Steegman, Egbert Horstra. Zittend v.l.n.r.; Bob Baljet en Hans Henning.

10b) 50 jaar Rotaryclub Heemstede 1955-2005.

Vooromslag jubileumboekje Rotaryclub Heemstede, samengesteld en geredigeerd door Carl van Empelen. 
Besturen Rotaryclub Heemstede door de jaren heen
Vervolg van Besturen Rotaryclub Heemstede door de jaren heen tot 2005
Het Bestuur van Rotaryclub Heemstede in het jubileumjaar 2005. Van links naar rechts: Peter van Wingerden, Jules Diepenbrock, voorzitter, Pieter Schutz, secretaris en Nico Verloop, penningmeester

10c)  75 jaar Rotaryclub Haarlem 1926-2001. 

Rotary1

Vooromslag 75 jaar Rotaryclub Haarlem. 1926-2001

rotary2

Achteromslag 75 jaar Rotaryclub Haarlem 1926-2001. Samengesteld door drs.J.J.Temminck

10d) Lionsclub Heemstede-Bennebroek 40 jaar. Uitgave in 2013

lions4
Vooromslag Lionsclub Heemstede-Bennebroek 40 jaar. 2013
Overzicht van Presidenten Lionssclub Heemstede-Bennebroek 1973-2013
Links dr. Herbert Siebbeles en rechts mr. Frans Harm (Chartermembers LCHB)
Leden van Lionsclub Heemstede-Bennebroek per 1 september 2013

Twee in juni en juli 2016 te verschijnen publicaties:

Herberg de Hof van Holland voorheen het Moelenshoff in de 16e eeuw
Herberg de Hof van Holland voorheen het Moelenshoff te Noordwijk  in de 16e eeuw

Op 18 juni vindt de presentatie plaats bij boekhandel Van der Meer/Het Cultuurcafé aan de Heuvel 1 te Noordwijk, van het boek ‘Hof van Holland, de oudste herberg en huiskamer van Noordwijk. De historie van het uit de late middeleeuwen stammende pand is ter gelegenheid van de herontwikkeling uitgezocht en vastgelegd in een boek door schrijfster Miep Smitsloo-de Graaff uit Oegstgeest. Over de roemrijke herberg rijmelde Jacob van der Valck in zijn Noordwijckse Arkadia (1748): ‘ Daar zien wij ’t Hof van Holland staan, Dat met zijn groenen krans omhangen, Al zijn begeerten en verlangen, in Kermislijden ziet voldaan! Dan treeên de Boerten en Boerinnen, Met volle beurzen, op ’t geklank, Hier met vermaek ter Herberg binnen!’

hof

Mevrouw Smitsloo publiceerde o.a. in 2007 een fraai uitgegeven boekwerk: ‘Tussen Tol en Trekvaart; 350 jaar het monument, het water en de mensen Haarlem – Leiden.’

Hof van Holland voor de afbraak op een foto uit 2007
Hof van Holland voor de afbraak op een foto uit 2007
presentatie

Presentatie van het boek ‘Hof van Holland’ op 2 juli 2016 in boekhandel Noordwijk, links schrijfster Miep Smitsloo

Bomans23
Anecdote Godfried Bomans; door Miep Smitsloo. Uit: Godfried nummer 39, nummer 1, maart 2017.

In juli 2016 verschijnt een derde, herziene druk van Het Huis te Manpad. Huis, park en bewoners door de eeuwen heen.’ In 2003 kwam de eerste druk uit van dit boek, geschreven door Barbara Joustra. Intussen is ook de kort daarop uitgekomen herdruk uitverkocht, reden voor het bestuur van Stichting Huis te Manpad een derde herziene en uitgebreide editie uit te brengen. Nadere informatie zal na 8 juli in de pers verschijnen of men kan zich richten tot de kunsthistoricus en initiatiefnemer van een internetsite over buitenplaatsen, drs. R.Dessing, email: rdessing@manpad.nl

Vooromslag van eerste druk van Het Huis te Manpad
Vooromslag van eerste druk van Het Huis te Manpad
Manpad.jpg

Artikel over verschijning boek Huis te Manpad uit het Haarlems Dagblad van 13 juli 2016

Nota bene (1)

Najaar 2016 is, mede op instigatie van boekhandel Blokker, een fotoboek te verwachten, getiteld het Heemstedeboek. Met dit doel worden door de Haarlemse fotograaf Chris Hoefsmit op ruim 375 pagina in mini-formaat meer dan 3.000 te maken foto’s van Heemstede anno 2016 afgedrukt. In het kortgeleden aangekondigde fotoboek zullen alle straten (in Heemstede voornamelijk lanen) vertegenwoordigd zijn. Chris Hoefsmit publiceerde eerder fotoboeken over de Hout, Het Haarlem- en Zuid-Kennemerlandboek en het AmsterdamboekHoefsmit

Het Heemstedeboek
Het Heemstedeboek

Nota bene (2)

SCHENKING VAN SCHRIJVERSCORRESPONDENTIE TED VAN TURNHOUT AAN ‘HEEMSTEDE-COLLECTIE’ VAN HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF HAARLEM

Wenskaart uit 1979 van de Vlaamse letterkundige Karel Jonckheere
Wenskaart uit 1979 van de Vlaamse letterkundige Karel Jonckheere

De veelschrijver Ted van Turnhout (1936-2003), die tevens onder een aantal pseudoniemen publiceerde, stelde in 1995 bij gelegenheid van het 750 jarig bestaan van Haarlem als stad een boek samen met onder de titel ‘Denkend aan Haarlem’ waarin ruim 30 auteurs ‘hun’ persoonlijk verhaal over Haarlem op schrift hebben gesteld. De correspondentie voorafgaande aan de uitgave, dat wil zeggen brieven, handschriften en typoscripten, schonk hij al voor zijn overlijden aan de Heemstede-collectie, toen nog aanwezig in de bewaarcollectie van de Heemsteedse bibliotheek. Van Turnhout stelde tussen 1981 en 1998 een twaalftal verhalenbundels samen, zogeheten Kerstboeken, waarvan de opbrengst ten goede kwam van een goed doel. Meer dan 100 schrijvers uit Nederland en Vlaanderen hebben daaraan meegewerkt. Om slechts enkele namen te noemen: Michel van der Plas, Simon Carmiggelt, Joost Swarte, Bertus Aafjes, Bertus Aafjes, Renate Dorrestein, Harry Mulisch, Marnix Gijsen, kardinaal Willebrands (met een religieus vers) e.v.a. Een alfabetische lijst is opgenomen aan het eind van een artikel gewijd aan Ted van Turnhout.https://ilibrariana.wordpress.com/2016/05/05/92557/

Nota Bene (3) Een aanwinst uit Frankrijk

Albumpje van Frans reisverslag uit 1877
Albumpje van Frans reisverslag uit 1877

Via een veilingsite kwam ik in het bezit van een uitvoerig handgeschreven Franstalig reisverslag naar Nederland, naar Roosendaal, Middelburg, Scheveningen, Den Haag, Haarlem (20 pagina’s), Bloemendaal, Zaandam en Amsterdam, opgeschreven in de maand september 1877. Het is in een linnen band ingebonden in Parijs bij de firma H.Lard, oblongformaat 21 x 13 centimeter en telt 175 pagina’s.

Lard
Ingeplakt etiket van de Franse binderij H.Lard in Parijs

                     

Het album bevat een gedetailleerd verslag van bezoeken aan o.a. Haarlem (20 pagina’s tekst, men overnachtte in hotel Funckler) en Bloemendaal naar aanleiding van bezoeken aan musea en bezienswaardigheden en toont aan dat recreatief reizen in die tijd een serieuze aangelegenheid was.

Bloemendaal

                     Pagina gewijd aan een wandeling in de dreven van Bloemendaal

Rijksmuseum

Het reisverslag bevat twee ingeplakte plattegronden van het Rijksmuseum in Amsterdam van 1) begane grond (zie boven) en 2) de eerste verdieping met de schilderijenzalen.

Nota bene (4)

TENTOONSTELLING VAN PENTEKENINGEN MET HEEMSTEEDSE MOTIEVEN IN RAADHUIS HEEMSTEDE

Pentekening van vh.herberg, thans pannenkoekenhuis de Konijnenberg in Heemstede door F.J.E.van Wassenaar
Pentekening van voormalige herberg, thans pannenkoekenhuis de Konijnenberg in Heemstede door E.J.A.van Wassenaar

Van 3 juni tot en met 26 juli 2016 exposeert beeldend kunstenaar E.J.A.Wassenaar uit Kolhorn, gespecialiseerd in gedetailleerde pentekeningen, een 14-tal groot-formaat pentekeningen in Oost-indische inkt met Heemsteedse onderwerpen, zoals o.a. de kinderboerderij, ’t molentje, de watertoren, bibliotheekgebouw (voormalige Dreefschool), het beeldje van een lezend kind van H.A.van den Eijnde, en de kerk aan het Wilhelminaplein. De tekeningen zijn inclusief een lijst te koop en kosten 550 euro per stuk. De tentoonstelling is te zien in de burgerzaal van het raadhuis Heemstede tijdens de volgende openingsuren: op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur; donderdag van 8.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

===================================================================

N.B. Een Literair Kwartet (2016)

kwartet1

Vier kaarten uit een “Literair Kwartet’, bovenstaand afgebeeld: Thea Beckman, Annie M.G.Schmidt, Simon Carmiggelt en Godfried Bomans [Kan worden besteld door 9.94 euro, is inclusief verzendkosten, op rekeningnummer NL09 RBRB 0965 2179 65 ten name van M.I.Boter te Kampen onder vermelding van verzendadres. Voor meer informatie zie: http://www.irisboter.nl/literair-kwartet%5D..

PROBEER DE BIEB VAN HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF OF BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND; illustratie van Gerrie Hondius
PROBEER DE BIEB VAN HET NOORD-HOLLANDS ARCHIEF OF BIBLIOTHEEK ZUID-KENNEMERLAND; met illustratiekaart ‘Zullen we samen…’van Gerrie Hondius

==============

Kaart van Midden- en Zuid-Kennemerland. Uit: Atlas behoorende bij Wandelingen door Nederland door J.Craandijk. Haarlem, H.D.Tjeenk Willink, 1884.
Kaart van Noord-Kennemerland. (Alkmaar en omstreken) Haarlem, Tjeenk Willink, 1884